Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

Władze


KOMITET STERUJĄCY PSPN


Agnieszka Sieniawska – Przewodniczącaasieniawska@politykanarkotykowa.com

Od 2011 r. przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawniczka programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych.

Od 2009 r. prowadzi działania prawne w ramach programu Rzecznika związane zarówno z pomocą prawną, jak i działalnością zamierzającą do zmiany prawa narkotykowego. Autorka części prawnej dwóch raportów Rzecznika Praw Osób Uzależnionych z 2011r. i z 2013r. Brała udział w pracach nad zmianą prawa narkotykowego, którego nowelizacja weszła w życie z grudniu 2011r.

Od 2008 r. koordynatorka programu European Drug Policy Inititive prowadzonego w ramach działalności węgierskiej organizacji Hungarian Civil Liberties Union.

 

Marek K. Zygadło – zastępca przewodniczącego marekzygadlo@dobryosrodek.pl

- specjalista terapii uzależnień, międzynarodowy ekspert ds. redukcji szkód, obecnie prowadzi Dobry Ośrodek - autorski projekt terapii uzależnień (www.dobryosrodek.pl). Od lat zaangażowany w tworzenie systemu pomocy osobom uzależnionym i/lub zakażonym HIV. We współpracy z International Harm Reductiom Development Program (IHRD), Krajowym Centrum ds. AIDS i Akademią IGNATIANUM w Krakowie zrealizował dwie edycje trzy semestralnych studiów podyplomowych „Profilaktyka HIV” – jego autorski program szkolenia edukatorów profilaktyki. Inicjator Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej i pierwszy przewodniczący Komitetu Sterującego SIECI

 

Marta Gaszyńska – sekretarz - środowisko pacjentów i użytkowników – mgaszynska@politykanarkotykowa.com

w wieku 13 lat uzależniła się od polskiej heroiny (kompotu). Przez 16 lat toczyła walkę ze swoją chorobą. Od 1999 do 2010 przyjmowała metadon, o którym mówi „uratował mi życie i rodzinę – dzięki niemu odzyskałam dzieci”.

W 2007 roku, razem z kilkoma innymi pacjentami substytucyjnymi, założyła Stowarzyszenie JUMP’93, działające na rzecz pacjentów przyjmujących leki substytucyjne, którego do dziś jest wiceprzewodniczącą.

Rok później, została sekretarzem powoływanej do życia Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, skupiającej specjalistów wielu dziedzin związanych z redukcją Szkód oraz leczeniem narkomanii. W latach 2010-2011 Przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej oraz jedna z jej czołowych działaczek,  jedna z ekspertek delegowanych przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej na Komisje Sejmowe dotyczące prac nad nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Obecnie administrator biura PSPN, Stowarzyszenia JUMP’93, Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych oraz sekretarz Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Od 2011 roku prowadzi klub pacjenta substytucyjnego „Klub na Wspólnej”.

 

Jacek Charmast - członek Komitetu Sterującego - jcharmast@politykanarkotykowa.com, Tel: 517 933 301

od 20 lat pracuje z osobami uzależnionymi. Zajmuje się działaniami z zakresu redukcji szkód. W roku 2002 z jego inicjatywy powołano Centrum Redukcji Szkód w Warszawie, w 2006 schronisko dla osób leczonych metadonem i punkt dziennego pobytu. W latach 2003-2004 był sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Monar. Dzisiaj Jacek Charmast przewodniczy Stowarzyszeniu JUMP 93, zrzeszającego pacjentów substytucyjnych. Członek założyciel Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej Pomysłodawca i administrator Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, autor części leczniczych w dwóch Raportach Rzecznika.

Członek zespołu ekspertów złożonego z przedstawicieli KBPN i organizacji świadczących pomoc, którego zadaniem jest opracowanie założeń projektu naprawczego dla systemu lecznictwa uzależnień od narkotyków w Polsce.

 

Grzegorz Wodowski - członek Komitetu Sterującego - grzegorzw@monar.krakow.pl

socjolog i specjalista terapii uzależnień. Kieruje Poradnią MONAR w Krakowie, prowadzi zarówno programy redukcji szkód, jak i działania związane z leczeniem uzależnień. Redaktor pisma o tematyce narkotykowej Magazyn MNB. Członek założyciel Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Autor wielu publikacji o tematyce uzależnień.

 

 


RADA PROGRAMOWA PSPN


Prof. Jerzy Vetulani - psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor w Zakładzie Biochemii Mózgu w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk Członek honorowy Indian Academy of Neuroscience, Były Przewodniczący Komitetu Nauk Neurobiologicznych PAN i Polskiego Towarzytwa Badań Ukłądu Nerwowego, Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN. Jego dorobek naukowy liczy ponad 500 publikacji, w tym ponad 200 oryginalnych prac badawczych. Popularyzator roku 2012

Zwolennik depenalizacji narkotyków dla osób pełnoletnich, a także wprowadzenia w Polsce medycznej marihuany.

Co bym zmienił w polskim prawie narkotykowym? Po pierwsze: wprowadziłbym depenalizację. Uważam, że tzw. victimless crimes (przestępstwa bez ofiary) nie powinny być karane. To są sprawy, które uważa się za przestępstwo jedynie dlatego, że obrażają dominujące poczucie moralności. Po drugie, dekryminalizację określonych ilości nielegalnych substancji psychoaktywnych.

Prof Krzysztof Krajewski - prawnik i socjolog, kierownik Katedry Kryminologii UJ, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Naukowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego wobec narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków w innych krajach – m.in.:"Sens i bezsens prohibicji". W latach 2009-2011 kierował grupą 15 ekspertów opracowujących nowelizację ustawy, która weszła w życie w grudniu 2011 roku.

profesor Krzysztof Krajewski o polityce narkotykowej

Postulat "społeczeństwa wolnego od narkotyków» jest ułudą. Rozmaite substancje psychoaktywne towarzyszyły ludzkości od zarania jej dziejów jako substancje o mniej lub bardziej kulturowo zintegrowanym charakterze. Pomimo nieustannej intensyfikacji polityki prohibicji problem narkotyków i narkomanii od lat w większości społeczeństw narasta, a substancje te pomimo swego nielegalnego charakteru są relatywnie łatwo dostępne. Inaczej mówiąc polityka prohibicji nie jest najwyraźniej w stanie wpłynąć w istotny sposób ani na popyt, ani na podaż narkotyków.

Ewa Woydyłło-Osiatyńska – doktor psychologii i terapeuta uzależnień. Pracuje w Fundacji im. Stefana Batorego, gdzie koordynuje Regionalnym Programem Przeciwdziałania Uzależnieniom. Za swoje osiągnięcia odznaczona Medalem św. Jerzego przyznanym przez Tygodnik Powszechny – 2002, Złotą Odznaką: "Za zasługi w pracy penitencjarnej" nadaną przez Ministra Sprawiedliwości – 2002 oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP - 2005.

Autorka wielu publikacji i książek m. in: "Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień", "Sekrety kobiet", "My–rodzice dorosłych dzieci", "W zgodzie ze sobą", "Rak duszy". "O alkoholizmie", "Poprawka z matury".

Marek Balicki - lekarz psychiatra, obecnie jest Kierownikiem Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Polski polityk, minister zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki, poseł na Sejm I, II i VI kadencji, senator V kadencji.Od lat zaangażowany w reformy na polu polskiej polityki narkotykowej. Zwolennik nie karania za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków na tzw. własny użytek (wraz z tabelą wartości granicznych) i legalizacji stosowania marihuany do celów medycznych.

Propozycję depenalizacji zakładał już w 2005 projekt Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przygotowany właśnie w okresie pełnienia przez niego funkcji Ministra Zdrowia. Następnie, w roku 2011 Balicki chciał usunąć marihuanę z listy niedozwolonych w medycynie środków - jako poseł przedstawił taką poprawkę podczas prac nad nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Marek Balicki o polskiej polityce narkotykowej:

Zakaz stosowania marihuany w celach leczniczych Polsce jest niezgodny z Konstytucją. Jeśli są przesłanki do tego, żeby jakąś substancję czy produkt pochodzenia roślinnego stosować do celów leczniczych, to państwo nie ma uprawnień do wprowadzania zakazu. Może jedynie wprowadzać jakieś ograniczenia, jak to zresztą dzieje się w przypadku leków.

W Polsce trzeba także zdepenalizować konsumpcję i posiadanie niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek, zarówno tzw. miękkich jak i twardych. Należy też rozszerzyć programy terapeutyczne oparte na zasadzie redukcji szkód społecznych.

Dr Piotr Kładoczny – dr prawa, kierownik Studiów Prawniczych WPiA UW, docent w Instytucie Prawa Karnego, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, autor wielu publikacji z dziedziny prawa. Od 1996 – prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w programie “Działania prawne w interesie publicznym”, od 2002 – koordynator tego programu (obecnie pod zmienioną nazwą - "Program Interwencji Prawnej”). Członek Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego oraz Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników

dr Kładoczny o Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii:

Obowiązujący od grudnia 2011 r. artykuł 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiada wiele pojęć niejasnych. Znajduje się w nim zapis o nieznacznej ilości środków odurzających, której posiadanie nie jest przestępstwem, nie jest jednak określone, jaka to ilość. Gdyby w Polsce ustalono tę granicę chociażby na poziomie 1 czy 3 gramów, to większość prowadzonych przez prokuratury spraw związanych z posiadaniem narkotyków mogłaby być umarzana przed rozpoczęciem postępowania. Im szybciej zostanie to wprowadzone, idąc przykładem innych państw europejskich, jak Czechy, Niemcy, Portugalia, poprzez stworzenie tabeli wartości granicznych narkotyków, tym bliżej będzie Polsce do nowoczesnej i racjonalnej polityki narkotykowej.

 

Piotr Pacewicz – dziennikarz, dr psychologii. Jeden z założycieli "Gazety Wyborczej", jej wicenaczelny (1995-2010). Twórca głośnych akcji społecznych "Rodzić po ludzku", "Szkoła z klasą", "Narkopolacy", "Media bez kobiet", "Polska biega". Feminista. Broni praw człowieka m.in. osób LGBT, a także użytkowników narkotyków, propaguje koniec "wojny z narkotykami". Współautor książki "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu", autor programu TV i książki "Pociąg osobowy". Odznaczony Tęczowym Laurem (2000), nagrodą Hiacynt w kategorii media (2008) oraz nagrodą "Tolerancja" przyznaną przez niemieckie, francuskie i polskie organizacje LGBT (2007). Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011)

Piotr Pacewicz o polskim prawie narkotykowym:

Obecne prawo narkotykowe powinno się zmienić. W ciągu ostatnich 11 lat 350 tys. młodych ludzi, w większości mężczyzn w wieku do 27 lat, stanęło przed prokuratorem. Byli zatrzymani w nocy za to, że mieli przy sobie skręta lub minimalną ilość narkotyków. Dla mnie to narkofobia. Bo w Polsce alkohol jest akceptowalny, choć jest środkiem psychoaktywnym, znacznie groźniejszym od marihuany - tymczasem to ludziom z jednym skrętem grozi kara więzienia do lat 3.

Ewa Wanat - polska dziennikarka radiowa i telewizyjna. Od maja 2013 redaktorka naczelna Polskiego Radia RDC. Wcześniej, redaktor naczelna radia TOK FM. Pod jej kierownictwem Radio TOK FM otrzymało tytuł Stacji Roku 2008 w plebiscycie miesięcznika Media&Marketing. Była wśród 100 najbardziej wpływowych Polaków tygodnika Wprost w 2011 roku.

Trzykrotnie nominowana (wraz z zespołem Radia Tok FM) do Nagrody im. Dariusza Fikusa w kategorii "twórca mediów". Trzykrotnie nominowana do nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego. Laureatka Nagrody Hiacynta 2010 "za dziennikarstwo otwarte, odważne, pełne otwartości na problemy społeczne. Człowiek Mediów miesięcznika Brief w 2010 roku.

 

by Gość

luty 5th, 2014

glqxz9283 sfy39587stf01