Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

Dr. Krzysztof Łanda w obronie eksperymentalnego użycia Medycznej Marihuany

Zdjęcie

Polecamy dyskusję dotyczącą prawa lekarza do eksperymentu medycznego, w kontekście sprawy dr. Bachańskiego. Rozstrzygnięcie w tej sprawie niosą za sobą doniosłe skutki, w tym mogą mieć istotne znaczenie dla farmakoterapii opioidowej lekami niezarejestrowanymi (leczenia bounadolem). Przewodniczący Fundacji World Health Care dr. Krzysztof Łanda zabrał głos w obronie dr. Bachańskiego i jego prawa do stosowania medycznej marihuany przy leczeniu padaczki lekoopornej. Powołując się na Deklarację Helsińską (kodeks postępownia w praktyce lekarskiej) stwierdził, że w przypadku gdy zwykle stosowane leki nie działają, lekarz ma nie tylko prawa, a obowiązek stosować leki, które są poza wskazaniami rejestracyjnymi, a nawet stosować preparaty niezarejstrowane. Ma prawo do eksperymentalnego użycia leku.

Link do artykułu

Relacja ze spotkania "Jeżeli nie Warszawa, to kto?"

Zdjęcie

Jeżeli nie Warszawa, to kto?

W poniedziałek, 27 lipca w Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie, odbyło się spotkanie „Jeżeli nie Warszawa, to kto?”, narada stołecznych i mazowieckich instytucji przeciwdziałania narkomanii i bezdomności, poświęcona problemom lecznictwa uzależnień i działań opiekuńczych w kontekście coraz większej popularności nowych narkotyków i „dopalaczy”. 

W wydarzeniu zorganizowanym przez Komisję Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS, wzięli udział, m in. Zastępca Prezydenta Warszawy Włodzimierz Paszyński, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński, dyrektor stołecznego Biura Pomocy i Projektów Społecznych Tomasz Pactwa, ekspert wojewódzki ds. narkomanii Danuta Janusz. Reprezentowany był Urząd Wojewódzki, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Policja, Straż Miejska, PKP, Straż Ochrony Kolei, Szpital Zakaźny, liczni przedstawiciele organizacji pozarządowych, wśród nich przedstawiciele Res Humanae, Jump 93, Monaru, Otwartych Drzwi, Fundacji Redukcji Szkód, Stowarzyszenia Wspólna, Programu Stacja, Antidotum, Lambdy Warszawa, Transfuzji, Krytyki Politycznej, reprezentacja trzech Komisji Dialogu Społecznego.

Komentarz do stanowiska Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie leku, który może zmienić polski model terapii substytucyjnej.

Zdjęcie

Czy stanowisko AOTMiT doprowadzi do ucywilizowania polskiego modelu terapii substytucyjnej i jak to się ma do dopalaczy?
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zajęła stanowisko w sprawie Suboxone, leku stosowanego w terapii substytucyjnej osób uzależnionych od opiatów.
Wniosek producenta leku dotyczył oceny możliwości refundacji leku oraz oceny stosowania go w gabinetach lekarskich i poradniach w formule na receptę. Akurat w tym zakresie ocena Agencji wypadła pozytywnie, ze wskazaniem na poradnie jako optymalne miejsce dla prowadzenia leczenia. Agencja zwróciła jednak uwagę na brak możliwości prawnych zastosowania nowej formuły, przez co wynik całej oceny - co było do przewidzenia - jest negatywny.

Konferencja prasowa pod Urzędem Rady Ministrów - medyczna marihuana

Zdjęcie

Legalizacja medycznej marihuany – już teraz!
W sobotę, 11 lipca o godz. 13.30 przed URM odbędzie się konferencja prasowa nieformalnego ruchu na rzecz legalizacji medycznej marihuany (MM). Podamy szczegóły pierwszego w Polsce sondażu na ten temat, w którym zdecydowana większość obywateli opowiedziała się za dopuszczeniem marihuany do leczenia. Oto jeden  z wyników:

Badanie na temat działań realizowanych na rzecz osób żyjących z HIV/ AIDS

Zdjęcie
Społeczny Komitet ds. AIDS prowadzi obecnie badanie na temat działań na rzecz osób żyjących z HIV/ AIDS (oferty pozamedycznej kierowanej do tej grupy pacjentów) oraz ich potrzeb i oczekiwań w obszarze wsparcia pozamedycznego.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o publikację na stronie internetowej Państwa organizacji oraz Fanpage’u na portalu Facebook informacji o realizowanym przez Społeczny Komitet ds.

Petycja dotycząca powoływania bezpiecznych pokoi iniekcyjnych

Dożylne zażywanie narkotyków staje się coraz większym problemem w większości naszych miast - zwłaszcza w dzielnicach, gdzie duża liczba młodych ludzi żyje w biedzie. Im więcej osób wstrzykuje sobie narkotyki w niehigienicznych warunkach, im więcej osób dzieli się igłami, tym więcej zakażeń, zgonów z przedawkowania oraz zużytych strzykawek i igieł na ulicach.
Rozwiązanie nie leży w rękach policji - aresztowanie narkomanów nie zmniejszy liczby osób zażywających narkotyki, lecz popchnie ich do korzystania z bardziej ryzykownych sposobów i do pozbywania się igieł tak szybko, jak to możliwe. Stare metody walki z problemem narkotykowym nie działają.

Na przykładzie miast takich jak Zurych, Vancouver czy Kopenhaga, możemy się wiele nauczyć w kwestii ograniczania zażywania narkotyków na ulicach i związanych z tym problemów. Decydenci powinni przyjąć kompleksowe strategie antynarkotykowe oparte na czterech filarach: prewencja, leczenie, ograniczanie szkód i inteligentne egzekwowanie prawa.

glqxz9283 sfy39587stf01