Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

Film - rekomendacje dla Polski - redukcja szkód i polityka narkotykowa.

Jutro obchodzimy światowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi. To dobry moment, by przypomnieć o rekomendacjach nt. leczenia i profilaktyki chorób zakaźnych wśród osób iniekcyjnie używających substancji psychoaktywnych. Specjalną wartością rekomendacji (dotyczących zwłaszcza dostępu do redukcji szkód oraz koniecznych zmian w polityce narkotykowej) jest to, że wypracowane zostały w grupie ponad 100 profesjonalistów m.in. terapeutów ds. uzależnień, pracowników urzędów miast, lekarzy, pracowników naukowych, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, także państwowych, takich jak straż graniczna czy policja, którzy w swojej pracy regularnie stykają się z problematyką chorób zakaźnych wśród osób używających substancji psychoaktywnych. Wśród zaleceń znalazły się:
 ·         Dostęp do darmowego (finansowanego ze środków publicznych) sprzętu iniekcyjnego w aptekach
·         Automaty ze sprzętem do iniekcji w różnych punktach miast i w różnego rodzaju ośrodkach zamkniętych
·         Możliwość przepisywania leków substytucyjnych na receptę
·         Anonimowy i darmowy dostęp do testów na HCV, HBV i kiłę
·         Rzetelne badanie dróg zakażenia HIV
·         Prowadzenie działań zapobiegających przedawkowaniom
·         Dekryminalizacja posiadania substancji psychoaktywnych
          i wiele innych.
Redukcja szkód do pobrania lub czytania: Rekomendacje dla Polski.  TUTAJ treść artykułu.

Zapraszam również do obejrzenia materiału video nt. rekomendacji i konferencji, w wyniku której powstały.

 

Magdalena Dąbkowska
Global Drug Policyprogram, OSF

glqxz9283 sfy39587stf01