Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

Międzywydziałowe Koło Badań nad Uzależnieniami oraz Redukcją Szkód

Mamy przyjemność poinformować, że od stycznia 2013 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej działa Międzywydziałowe Koło Badań nad Uzależnieniami oraz Redukcją Szkód. Opiekunką koła ze strony Katedry zgodziła się być mgr biol. Małgorzata Abramowska.
Koło aktywnie uczestniczy w życiu uczelni promując racjonalne podejście do problemu leczenia uzależnień, polityki narkotykowej a także zajmuje się promocją filozofii redukcji szkód w środowiskach medycznych. Działania koła wspiera Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami oraz Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Zdrowia Publicznego.
profil Koła: https://www.facebook.com/forumredukcjiszkod
strona www: http://www.sknuzaleznienia.wum.edu.pl/
Będziemy również bardzo wdzięczni za przekazanie informacji o działalności koła dalej.
Mamy również ogromną nadzieję, że Forum Redukcji Szkód stanie się łącznikiem pomiędzy medycznymi środowiskami akademickim a trzecim sektorem. Wielu studentów i doktorantów jest zainteresowanych stażami, praktykami a także pracą w tematyce uzależnień i redukcji szkód potrzebują jednak informacji. W związku z tym nasza ogromna prośba o stałą wymianę informacji.
A już dziś zwracamy się z prośbą o informację czy są Państwo zainteresowani prowadzeniem bezpłatnych lub płatnych praktyk/staży dla studentów nauk medycznych? Jeśli tak to czekamy na maile ze sprecyzowanymi oczekiwaniami i ofertami organizacji oraz adresem gdzie student można takie zgłoszenie kierować.
 

glqxz9283 sfy39587stf01