Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

Misięcznik Remedium

Remedium istnieje na rynku wydawniczym od kilkunastu lat. Ideą Remedium jest promowanie integralnego podejścia do profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, takich jak: HIV i AIDS, przestępczość i przemoc, samobójstwa, wypadki i urazy oraz uzależnienia.
Idea ta jest realizowana poprzez zapraszanie do publikowania w naszym piśmie specjalistów reprezentujących różne dziedziny wiedzy oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się różnymi obszarami zdrowia publicznego. W Remedium w przystępny sposób prezentujemy wiedzę z zakresu:

  • • pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym;
  • • szkolnych programów profilaktycznych, ich opracowywania, ewaluacji i wdrażania;
  • • badań (polskich i zagranicznych) dotyczących dzieci i młodzieży, edukacji, promocji zdrowia i in.

Miesięcznik redagowany jest przez zespół psychologów, pedagogów, socjologów, terapeutów, profilaktyków i dziennikarzy. Remedium współpracuje z szerokim gronem Autorów, począwszy od wybitnych przedstawicieli świata nauki, przez specjalistów z zakresu profilaktyki, po praktyków w dziedzinie wychowania. Stanowi ważne forum dialogu oraz wymiany doświadczeń i poglądów, dzięki czemu wnikliwie analizowane są zarówno nowe trendy w wychowaniu, jak też innowacje w profilaktyce zachowań problemowych. Link do strony miesięcznika >>

glqxz9283 sfy39587stf01