Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

OPTYMALNY MODEL POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL – NA PODSTAWIE POLSKICH DOŚWIADCZEŃ

„W rozdziale prześledzona jest w krótkim zarysie polska droga wiodąca do obecnie funkcjonującego modelu przeciwdziałania narkomanii  w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych, bądź nadużywających środków odurzających innych niż alkohol.
Następnie  przedstawione są  mocne strony i mankamenty tego modelu  oraz podejmowane starania w kierunku pożądanego rozwoju pomocy osobom z problemem narkotykowym wraz z przeszkodami na jakie starania te napotykają.”
glqxz9283 sfy39587stf01