Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

Raport autorstwa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Prezentujemy raport autorstwa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pt. Monitoring przestrzegania praw pacjentów i dostępu do stacjonarnego leczenia uzależnień od narkotyków. W 2009 r. zespół współpracowników HFPC przeprowadził monitoring przestrzegania praw pacjentów i dostępu do stacjonarnego leczenia uzależnień od narkotyków.
Badania przeprowadzono w 18 ośrodkach (ponad 20% ogółu) zlokalizowanych w 6 województwach:
mazowieckim, małopolskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim i śląskim. Ponadto przeprowadzono pogłębione wywiady z 7 byłymi pacjentami różnych ośrodków, obecnie pacjentami poradni ambulatoryjnych. Spośród badanych ośrodków 7 było prowadzonych przez Stowarzyszenie MONAR (ok 39%); 5 przez inne organizacje pozarządowe (28%); organem prowadzącym 4 był samorząd lokalny (22%); 1 był prowadzony przez organizację kościelną (5,5%) i 1 prowadziła osoba prywatna (5,5%).

Więcej - w załączonym dokumencie >>

glqxz9283 sfy39587stf01