Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

W SPRAWIE AMBULATORYJNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ SŁÓW KILKA Z PUNKTU WIDZENIA PSYCHOTERAPEUTY

Mirosława Straburzyńska – specjalistka terapii uzależnień, superwizor z listy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, psychoterapeutka. 
"W obliczu tego powszechnego już, jak sądzę, zjawiska epidemiologicznego, na aktualnej scenie narkotykowej, paląca kwestią staje się problem, który uważam za podstawowy do rozważań w gronie osób profesjonalnie zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i używającym narkotyków, a mianowicie, ustawicznego kształcenia specjalistów (psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów) oraz powszechny obowiązek superwizowania swojej pracy przez zespoły terapeutyczne.
To kwestia odpowiedzialności zawodowej, a więc także mieszcząca się w sferze etyki, a ponadto podstawa do tego, aby nasi pacjenci nie tylko przez nas samych, ale przez całe środowisko osób działających w ochronie zdrowia i na jego obrzeżach (np. pomocy społecznej) byli traktowani jak pełnoprawni świadczeniobiorcy profesjonalnych usług, a nasze placówki odpowiadały standardom i normom, jakości wskazywanym przez płatników tych usług."  - czytaj więcej >>  
glqxz9283 sfy39587stf01