Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

Krytyka lecznictwa uzależnień

W SPRAWIE AMBULATORYJNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ SŁÓW KILKA Z PUNKTU WIDZENIA PSYCHOTERAPEUTY

Zdjęcie
Mirosława Straburzyńska – specjalistka terapii uzależnień, superwizor z listy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, psychoterapeutka. 

PRZEMOC W TERAPII

Zdjęcie
Małgorzata Maresz, socjolog, od 1993 roku pracuje w nurcie leczenia uzależnień i rozwiązywania problemów towarzyszących im patologii. W latach 2000 -2007 główny specjalista ds rehabilitacji w KBPN, obecnie kierowniczka Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania "Narkotyki, Narkomania".

OPTYMALNY MODEL POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL – NA PODSTAWIE POLSKICH DOŚWIADCZEŃ

Zdjęcie
„W rozdziale prześledzona jest w krótkim zarysie polska droga wiodąca do obecnie funkcjonującego modelu przeciwdziałania narkomanii  w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych, bądź nadużywających środków odurzających innych niż alkohol.

PIOTR JABŁOŃSKI – DYREKTOR KBPN O RAPORCIE RZECZNIKA PRAW OSÓB UZALEZNIONYCH

Zdjęcie

W sierpniu Polska Sieć Polityki Narkotykowej i Stowarzyszenie Pacjentów Programów Substytucyjnych JUMP’93 opublikowało dwa raporty na temat sytuacji osób używających nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych. Odnoszą się one do dwóch kluczowych tematów: aspektów prawnych oraz leczenia. Autorką pierwszego raportu jest Agnieszka Sieniawska, drugiego – Jacek Charmast. Nasz miesięcznik objął patronatem pierwsze z wymienionych opracowań.

Misięcznik Remedium

Zdjęcie

Remedium istnieje na rynku wydawniczym od kilkunastu lat. Ideą Remedium jest promowanie integralnego podejścia do profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, takich jak: HIV i AIDS, przestępczość i przemoc, samobójstwa, wypadki i urazy oraz uzależnienia.

Polityka narkotykowa rodem z PRL

Zdjęcie
W Polsce nadal ściga się przede wszystkim konsumentów marihuany, a nie handlarzy narkotyków. A leczenie mamy - jak 35 lat temu - głównie przez izolację. To konkluzje z najnowszego raportu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych.

Odpowiedż Jacka Charmasta na LIST MONARU

Zdjęcie

Wokoło Raportu: List Monaru (TUTAJ do pobrania) i nasza odpowiedź

Po Monarze krąży list-sprzeciw wobec Raportu, pod którym zbierane są podpisy. Podpisy pacjentów. Dokument rzekomo napisali również pacjenci. Kto zna stosunki w Monarze wie, że żadna samodzielna inicjatywa tego typu podjęta przez pacjentów, nie jest możliwa.

glqxz9283 sfy39587stf01