Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

Redukcja szkód

"Pomoc uzależnionym" autorstwa Jacka Charmasta

Jacek Charmast

Dzisiaj polecamy artykuł "Pomoc uzależnionym" autorstwa Jacka Charmasta z Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych. Został opublikowany 16 grudnia, w niezależnym dodatku tematycznym dołączonym do dziennika Rzeczpospolita. W druku pojawił się w wersji skróconej, w serwisie internetowym w wersji pełnej. W tym samym miejscu znajdziecie Państwo ponadto artykuł Janusza Sierosławskiego z Instytutu Psychiatrii i Neurologii Problem narkotyków w Polsce.

BUPRENORFINA I ZASTOSOWANIE JEJ W LECZENIU PACJENTÓW PORADNI MONAR W KRAKOWIE

Zdjęcie
Autor: Grzegorz Wodowski


Artykuł opisuje prowadzenie farmakoterapii buprenorfiną, jak również opowiada o doświadczeniach Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Krakowie w leczeniu niskimi dawkami buprenorfiny pacjentów uzależnionych od opioidów. Więcej - w załączonym dokumencie >>OGÓLNE ZASADY LECZENIA UZALEŻNIONYCH OD OPIATÓW


Zdjęcie

Autor: Jan Chrostek-Maj


Leczenie substytucyjne metadonem zostało uznane w Polsce jako równorzędna metoda lecznicza uzależnienia od opiatów/opioidów na równi z innymi, jednakowoż musi ono być zorganizowane na specjalnych warunkach. Substytucję trzeba zastosować zawsze po stwierdzeniu głębokiego, długotrwałego uzależnienia od dożylnego podawania opiatów/opioidów i po uzyskaniu zgody pacjenta.

ZINTEGROWANE CENTRUM REDUKCJI SZKÓD
Zdjęcie

Autor: Dawid Chojecki.


W roku 2011 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wyszło z inicjatywą i opracowało projekt Centrum Zintegrowanej Pomocy lub Zintegrowanego Centrum Redukcji Szkód i Ryzyka.

"Szczypta naszej nadziei" autorstwa Jana Chrostka-Maja i Grzegorza Wodowskiego.

Zdjęcie

Książka jest adresowana do pracowników i wolontariuszy ochrony zdrowia, zatrudnionych we wszystkich tego typu instytucjach bądź organizacjach i ma na celu zaprezentowanie podstawowej wiedzy na temat rezultatów leczenia substytucyjnego. Przykładem, który prezentujemy, jest głównie ośrodek krakowski – program metadonowy, jaki powstał w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera.
Więcej w załączonym dokumencie >>

glqxz9283 sfy39587stf01