Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

Rzecznik Praw Osób Uzależnionych

Zadaniem Rzecznika jest monitorowanie przejawów dyskryminacji osób używających narkotyków bądź/i uzależnionych od nich i reagowanie na przypadki nierównego traktowania. Głównym rodzajem oferowanej pomocy są bezpłatne porady prawne oraz prowadzenie sprawy w zakresie sporządzania pism procesowych.
W ciągu 5 lat w ramach działań programu Rzecznika zostało rozpatrzonych ok. 400 spraw. Większość z nich (60%) to sprawy związane z egzekwowaniem art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli tego artykułu, który penalizuje posiadanie każdej ilości narkotyków, również bez względu na rodzaj posiadanej substancji. Pozostałe zaś, dotyczą problemów prawnych pacjentów programów substytucyjnych. 
Główny wniosek płynący z działalności programu Rzecznika to stwierdzenie, iż obecnie obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii stwarza możliwość nadużyć prawa ze strony organów egzekwujących prawo, czyli policjantów, prokuratorów i sędziów. Stąd, dopóki w Polsce nie zmieni się prawo narkotykowe, działalność tej instytucji jest konieczna. Osoby, które mają problemy z narkotykami lub są uzależnione od innych substancji, są bowiem bardzo często ofiarami naruszenia praw obywatelskich. Co więcej, niejednokrotnie w ogóle nie wiedzą, że do takiej sytuacji doszło, a kiedy mają tego świadomość – nie wiedzą, w jaki sposób reagować na nadużycia. Dlatego w czerwcu 2009 roku Stowarzyszenie JUMP ‘93 oraz Polska Sieć ds. Polityki Narkotykowej powołały instytucję Rzecznika Praw Pacjenta Osób Uzależnionych. Biuro Rzecznika jest prowadzone kolegialnie przez: Agnieszkę Sieniawską, prawniczkę, oraz Jacka Charmasta, pomysłodawcę programu. Więcej >>
Jeżeli w związku z uzależnieniem, posiadaniem i używaniem nielegalnych substancji Twoje prawa zostały naruszone przez organy wymiaru sprawiedliwości, jeżeli spotkałeś się z brutalnością policji, służby więziennej lub jeżeli doświadczyłeś poniżającego traktowania w kontakcie ze służbą zdrowia czy placówkami terapeutycznymi napisz niezwłocznie skargę do Rzecznika. Opisz nam swój przypadek, a my za Twoją zgodą zajmiemy się nim. Przypadki, które nie trafią do postępowania prokuratorskiego posłużą do tworzenia dokumentacji pomocnej w działaniach na rzecz zmiany prawa czy eliminacji niewłaściwych praktyk.
Pomoc możesz uzyskać: 
bezpośrednio:
w biurze Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej na ul. Marszałkowskiej 85 w Warszawie, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny i dnia konsultacji. 
Obowiązują zapisy telefoniczne! +48 22 400 50 43; +48 517 933 301
 
Poradnie prawną prowadzi:
Agnieszka Sieniawska – prawnik programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, Polska Sieć Polityki Narkotykowej, przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Kwiestie związane z leczeniem w programie Rzecznika prowadzi:
Jacek Charmast - Przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Metadonowych JUMP'93, koordynator Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych

CZYM SIĘ ZAJMUJE RZECZNIK?

W ramach prac Biura prawnik udziela porad prawnych oraz sporządza pisma procesowe dla osób mających problemy lub pytania prawne związane z używaniem czy też posiadaniem nielegalnych substancji psychoaktywnych. Koordynuje on także pracę zespołu 10 studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy udzielają porad prawnych tej samej grupie docelowej z ramienia Kliniki Prawa UW – sekcji Redukcji Szkód.
Biuro Rzecznika zajmuje się również interwencjami, mającymi na celu poprawę jakości leczenia uzależnień w Polsce oraz zmianę systemu leczenia, który głównie kieruje się zasadą drug free.

Regulamin poradni prawnej w ramach programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Poradni Prawnej przy Biurze Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, zwanej dalej „Poradnią”.
Celem Poradni jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych oraz sporządzanie pism procesowych osobom mającym problemy lub pytania prawne związane z używaniem substancji psychoaktywnych.
Obsługa prawna w ramach działalności Poradni jest wykonywana przez prawników oraz studentów prawa z sekcji Redukcji Szkód Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Nie udziela się porad prawnych przez telefon.
Poradnia nie zajmuje się sprawami prowadzonymi przez adwokatów lub radców prawnych.
Klient zainteresowany otrzymaniem pomocy prawnej w Poradni przychodzi na dyżur, kontaktuje się listownie lub mailowo.
Na dyżury obowiązują zapisy telefoniczne.
Porady prawne są udzielane w siedzibie Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.
Klient zobowiązuje się dostarczyć wszelkie dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy.
Klienci są obsługiwani w kolejności zgłoszeń, sprawy pilne, w których biegnie termin, rozpatrywane są w pierwszej kolejności.
Wyznaczony prawnik poradni prowadzi sprawę aż do jej zamknięcia lub przekazania, to z nim należy się kontaktować w razie pytań, wątpliwości lub dalszych problemów.
Adres Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej jest adresem do korespondencji z poradnią.
Dane klientów są przechowywane i przetwarzane zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)
Dokumenty i wiadomości otrzymane od klientów objęte są tajemnicą
Przekazywanie informacji objętych tajemnicą za pomocą elektronicznych i podobnych środków przekazu odbywa się na odpowiedzialność klienta.
Odpowiedzialność odszkodowawcza w związku ze świadczeniem pomocy prawnej w ramach Poradni jest wyłączona, z wyjątkiem sytuacji wyrządzenia szkody z winy umyślnej.
 
Akceptuję powyższy regulamin

 

by Gość

luty 22nd, 2014

glqxz9283 sfy39587stf01