Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

redukcja szkód

Pomóż użytkownikom z Rumunii - podpisz petycję!

Flaga Rumunii

Nasi rumuńscy przyjaciele są w bardzo trudnej sytuacji. Prowadzone przez nich programy redukcji szkód (takie jak wymiana strzykawek czy leczenie substytucyjne) były dotychczas finansowane przez organizacje międzynarodowe jak ONZ i UE, jednak finansowanie zostało drastycznie ograniczone, a rumuński rząd nie chce finansować usług, za które jest według prawa odpowiedzialny. Z tego powodu zamknięto już 4 z 6 programów, a pozostałe 2 zostaną zamknięte w najbliższym czasie, jeżeli rząd nie zmieni zdania.

Warsztaty HCLU w Wilnie

Iga Jeziorska

W działalności na rzecz polityki narkotykowej bardzo dużą rolę odgrywają przekazy medialne. Film, jako medium angażujące relatywnie dużą ilość zmysłów ludzkich może być bardzo efektywnym narzędziem w adwokacji polityki narkotykowej i redukcji szkód. Najlepszym przykładem świetnie wykonywanej działalności tego rodzaju jest projekt Drug Reporter, realizowany przez Pétera Sarosi i Istvána Gábora Takácsa w ramach Hungarian Civil Liberties Union.

Film - rekomendacje dla Polski - redukcja szkód i polityka narkotykowa.

Zdjęcie

Jutro obchodzimy światowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi. To dobry moment, by przypomnieć o rekomendacjach nt. leczenia i profilaktyki chorób zakaźnych wśród osób iniekcyjnie używających substancji psychoaktywnych. Specjalną wartością rekomendacji (dotyczących zwłaszcza dostępu do redukcji szkód oraz koniecznych zmian w polityce narkotykowej) jest to, że wypracowane zostały w grupie ponad 100 profesjonalistów m.in. terapeutów ds.

Na konferencji w Wilnie mowa jest nie tylko o polityce narkotykowej i HIV

IHRC2013 sesja plenarna

HCV i dostęp do leczenia tej choroby, jest jednym z istotniejszych tematów na tegorocznej, już 23 Międzynarodowej Konferencji Redukcji
Szkód ( #IHRC2013 ) odbywającej się w tym roku w Wilnie ( #Wilno2013).
Dziś odbyła się sesja nt. dostępu do leczenia.
Raport Globalnej Komisji dotyczący zakażeń HCV:

Dyrektor Międzynarodowego Programu Polityki Narkotykowej, Kasia Malinowska-Sempruch laureatką International Rolleston Award

Kasia Malinowska-Sempruch

Wilno, 10 czerwca 2013 - Kasia Malinowska-Sempruch, Dyrektor Międzynarodowego Programu Polityki Narkotykowej, podczas ceremonii otwarcia Międzynarodowej Konferencji Redukcji Szkód odebrała International Rolleston Award. Kapituła wyróżniła ją za pionierską pracę w dziedzinie redukcji szkód i działania na rzecz zmiany podejścia do narkotyków, tak by u podstaw polityki narkotykowej leżały wartości zdrowia publicznego.

Międzywydziałowe Koło Badań nad Uzależnieniami oraz Redukcją Szkód

Międzywydziałowe Koło Badań nad Uzależnieniami oraz Redukcją Szkód

Mamy przyjemność poinformować, że od stycznia 2013 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej działa Międzywydziałowe Koło Badań nad Uzależnieniami oraz Redukcją Szkód. Opiekunką koła ze strony Katedry zgodziła się być mgr biol. Małgorzata Abramowska.

10 stypendiów dla uprawnionych dziennikarzy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Redukcji Szkód 2013 w Wilnie

Plakat

Drodzy Sieciowicze,
Organizacja Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) oferuje 10 stypendiów dla uprawnionych dziennikarzy (posiadających legitymację dziennikarską) do udziału w Międzynarodowej Konferencji Redukcji Szkód 2013 w Wilnie, na Litwie w dniach 09-12 czerwca br. Stypendia są częścią kampanii organizowanej przez HCLU zachęcającej do przedstawiania w mediach rzetelnej wiedzy na temat kluczowych zagadnień polityki narkotykowej i redukcji szkód.  Jeszcze są wolne miejsca.

glqxz9283 sfy39587stf01