Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

Zespół

Agnieszka Sieniawska 

Od 2011 r. przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2009 r. prowadzi działania prawne w ramach programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych związane zarówno z pomocą prawną, jak i działalnością zamierzającą do zmiany prawa narkotykowego; autorka dwóch raportów opisujących sytuacje prawną użytkowników narkotyków w Polsce. Brała udział w pracach nad zmianą prawa narkotykowego, którego nowelizacja weszła w życie z grudniu 2011 r. Od 2008 r. koordynatorka programu European Drug Policy Inititive prowadzonego w ramach działalności węgierskiej organizacji Hungarian Civil Liberties Union. Odpowiedzialna za działania merytoryczne Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

asieniawska@politykanrkotykowa.com 

 

Marta Gaszyńska 

Polityką narkotykową zawodowo zajmuje się ponad 5 lat. Lider środowiskowy, w swoim życiorysie ma osobiste doświadczenia z wyjścia z uzależnienia od opiatów i leczenia substytucyjnego. Członek założyciel Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej i jej sekretarz. Pomysłodawca, założyciel i wice przewodnicząca Stowarzyszenie JUMP'93. Członek Komisji Dialogu Społecznego przy Urzędzie M. St. Warszawy. Odbyła szkolenia i kursy: Warsztat antydyskryminacyjnyorganizowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Kurs pierwszej pomocyorganizowany przez Grupę Ratowniczą FRAKTAL, kurs Streetworkinguorganizowany przez Program STACJA i MONAR, Zdrowie psychiczne a HIV – poziom I i II – organizowany przez Społeczny Komitet ds AIDS, kurs komputerowy poziom I i II – organizowany przez Res Humanae, Kurs księgowościorganizowany przez POLBIW Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej odpowiedzialna za: administrację projektu i kanałów online w tym, FB, Twitter, mailing, www

mgaszynska@politykanarkotykowa.com
+48 797 653 974

 

Katarzyna Łozińska

Absolwentka Wydziału Socjologii oraz studentka Wydziału Kryminologii na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła w seminarium dla studentów „Polska i międzynarodowa polityka narkotykowa” organizowanym przez Open Society Fundations i Społeczny Komitet ds. Aids. Związana z naszą organizacją od 2013 r. Oprócz Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej  jest też członkinią Studenckiej Inicjatywy Narkopolityki oraz Stowarzyszenia Jump’93 gdzie prowadzi zajęcia z j. angielskiego dla pacjentów programów substytucyjnych. Koordynuje oraz realizuje projekty z zakresu  redukcji szkód oraz profilaktyki w warszawskich akademikach oraz klubach.W PSPN zajmuje się m.in współorganizacją wydarzeń takich jak debaty/szkolenia.

Katarzyna.Lozinska@gmail.com

 

 

Aleksandra Korcz–Byczek

Z Polską Siecią Polityki Narkotykowej związana od 2013 r. W 2012 r. ukończyła Wydział Prawa na WPiA UW, jako prawniczka współpracuje także z programem Rzecznika Praw Osób Uzależnionych (od 2011 r.) W PSPN współpracuje przy organizacji i koordynacji szkoleń, debat etc

aleksandraa.korcz@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

by Gość

luty 5th, 2014

glqxz9283 sfy39587stf01