Prezentacja wyników badań z 2012 roku dotyczących przemocy

Prezentujemy publikację z badań dotyczących zjawiska przemocy wobec dzieci i młodzieży, przeprowadzonych w Polsce, w Kazachstanie i w Tadżykistanie.

Badanie miało na celu między innymi ocenę stanu świadomości respondentów odnośnie przemocy  oraz ich osobistych doświadczeń. Badanie zawiera wnioski i rekomendacje dotyczące profilaktyki przemocy.  Pobierz raport