Redukcja szkód – Rekomendacje dla Polski

Szanowni Państwo, nie ma chyba lepszego dnia, by mówić o profilaktyce chorób zakaźnych wśród użytkowników narkotyków niż 1 grudnia. Dlatego oddajemy dziś do Państwa rąk dokument, będący rezultatem konferencji nt. dostępności i skuteczności serwisów redukcji szkód w Polsce.

Pobierz: Redukcja szkód – Rekomendacje dla Polski

Podczas konferencji na bazie wytycznych ECDC i EMCDDA (dotyczących bezpiecznego sposobu iniekcji, diagnostyki zakażeń, szczepień, leczenia zakażeń i samego uzależnienia) oraz jako ich rozszerzenie i uzupełnienie powstały polskie rekomendacje w zakresie redukcji szkód, dostosowane do naszych krajowych warunków. Ich specjalną wartością jest to, że wypracowane zostały w szerokiej grupie profesjonalistów m.in. terapeutów ds. uzależnień, pracowników urzędów miast, lekarzy, pracowników naukowych, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, także państwowych, takich jak straż graniczna czy policja, którzy w swojej pracy regularnie stykają się z problematyką chorób zakaźnych wśród osób używających substancji psychoaktywnych, a następnie skonsultowane z liczną grupą praktyków redukcji szkód. Do obecnego kształtu dokumentu przyczyniło się około 100 osób.

Zapraszamy do zapoznania się z nim (w załączeniu), jak również z publikacją ECDC i EMCDDA, która była źródłem inspiracji dla polskich rekomendacji. Zachęcamy także do tego, by szeroko dokument promować i używać wszędzie tam, gdzie konieczne są zmiany – na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Polskie tłumaczenie dostępne jest na stronie emcdda.
Pobierz publikację ECDC PDF