Działania na rzecz racjonalizacji systemu leczenia osób uzależnionych od narkotyków.

Biuro Rzecznika Praw Osób Uzależnionych wraz z Polską Siecią Polityki Narkotykowej i dolnośląskim NFZ byli organizatorami konferencji, która odbyła się 29 listopada 2012, w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli świadczeniodawcy z terenu województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, przedstawiciele samorządu oraz Krajowego Biura ds. Narkomanii w Warszawie. Dyskutowano o problemach  jakie napotyka lecznictwo uzależnień na terenie województw śląskich, które od lat mają najwyższe wskaźniki epidemiologiczne w naszym kraju. Przedstawiliśmy nasze dane dotyczące woj. dolnośląskiego, z których wynika, że nakłady na leczenia ambulatoryjne w latach 2010-2012 wzrosły tam o 50%,  natomiast na leczenie substytucyjne tylko o 9%.
Wcześniej, we wrześniu na prośbę Biura Rzecznika, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, zwołał spotkanie świadczeniodawców z terenu Opolszczyzny.
Wicemarszałek Kolek powiedział 10 września Nowej Trybunie Opolskiej: Doprowadziłem do spotkania przedstawicieli środowisk związanych z leczeniem narkomanii. Liczymy, że NFZ mimo szczupłych funduszy, znajdzie pieniądze na większe kontrakty na leczenie metadonem. Wszystkie metody powinny być równoprawne.
W wyniku obydwu spotkań, przedstawiciele samorządu oraz NFZ deklarowali wsparcie dla nowych inicjatyw, mających na celu wprowadzenie najpotrzebniejszych świadczeń z zakresu leczenia uzależnień. W piśmie skierowanym przez Tomasz Uhera, Zastępcę Dyrektora opolskiego NFZ do Biura Rzecznika zostaliśmy poinformowani o planowanym w 2013 uzupełniającym konkursie ofert: „Opolski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, traktuje rozwój leczenia substytucyjnego realizowanego w warunkach ambulatoryjnych i dziennych jako jedno z zadań priorytetowych, co znalazło odzwierciedlenie w przyjętych na rok 2012 i 2012 „Priorytetach Regionalnych” stanowiących załącznik do „Planu zakupu usług na rok 2012 i 2013”. Jednocześnie informujemy, że tutejszy Oddział zabezpieczył środki finansowe w planie zakupu świadczeń na rok 2013, na ogłoszenie postępowania uzupełniającego w przedmiotowym zakresie”

Natomiast podczas spotkania we Wrocławiu, Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego NFZ dr. Michał Dzięgielewski zadeklarował szerszą współpracę Wrocławskim Centrum Zdrowia, prowadzącym program substytucyjny, w którym są największe w Polsce kolejki do leczenia.
W dniu 3 grudnia 2012 w Hotelu Marriott, w Warszawie, podczas Konferencji z okazji Światowego Dnia AIDS przedstawiliśmy nasze badania na zorganizowanej przez Biuro Rzecznika sesji, dotyczące potrzeb osób, które pozostają poza leczeniem, poruszyliśmy również problem naruszeń w palcówkach stacjonarnych oraz w programach substytucyjnych. Zaprezentowaliśmy ponadto niektóre dane z przygotowywanego do publikacji drugiego Raportu Rzecznika.

Latem i jesienią prowadziliśmy też działania na terenie dwóch innych regionów, podkarpackiego i podlaskiego. Celem było uruchomienie tam pierwszych programów substytucyjnych, ponieważ są to jedyne w Polsce regiony gdzie tego leczenia się nie udostępnia. Mimo, że tamtejszy NFZ jest gotowy zagwarantować finansowanie tych świadczeń, to w obydwu województwach brakuje podmiotów, które mogłyby je wprowadzić.
Nasze działania są finansowane ze środków Fundacji Batorego.