Poznaj nasz zespół

Rada Programowa jest organem doradczym naszej organizacji, opiniującym w sprawach potrzeb,
kierunków rozwoju, planów działań oraz wszelkich innych spraw zmierzających do realizacji misji i
wizji Sieci.

Komitet Sterujący to organ inicjatywy obywatelskiej Sieci, który podejmuje decyzje dotyczące
kierunków realizacji misji i wizji Sieci i składa się z ekspertów ds. polityki narkotykowej oraz
reprezentantów organizacji partnerskich.

Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej jest organizacją realizującą misję i wizję Sieci poprzez
inicjowanie, tworzenie i realizację projektów. Składa się z 2-osobowego zarządu. Projekty Sieci są
realizowane dzięki zaangażowaniu zespołów projektowych.

AllRada ProgramowaKomitet SterującyFundacja PSPN
Przewodnicząca

AGNIESZKA SIENIAWSKA

Administracja

ALEKSANDRA KORCZ–BYCZEK

PR Manager

DAMIAN SOBCZYK

Polskie Towarzystwo Psychodeliczne

Maciej Lorenc

Polskie Towarzystwo Psychodeliczne

Justyna Hobot

Bezpieczna Przestrzeń

ALEKSANDRA PAŁASZEWSKA

Adwokat

Katarzyna Zegarowska-Strzelczyk

Sekretarz – środowisko pacjentów i użytkowników

MARTA GASZYŃSKA

Członek Komitetu Sterującego

JACEK CHARMAST

DR PIOTR KŁADOCZNY

Doradca zawodowy, psycholog

Marzena Falc

MAREK BALICKI

Członek Komitetu Sterującego

GRZEGORZ WODOWSKI

PROF. KRZYSZTOF KRAJEWSKI

EWA WOYDYŁŁO-OSIATYŃSKA

Ewa Wanat [+]

PIOTR PACEWICZ

Zastępca Przewodniczącego

MAREK K. ZYGADŁO

Przewodnicząca

AGNIESZKA SIENIAWSKA

Prezes zarządu Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej. Od 2011 r. przewodnicząca inicjatywy obywatelskiej Polska Sieć Polityki Narkotykowej. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Członkini i współzałożycielka Koalicji Medycznej Marihuany. Konsultantka programu European Drug Policy Initiative prowadzonego przez węgierką organizację Rights Reporter Foundation.

Od 2009 r. prowadzi działania adwokacyjne związane zarówno z pomocą prawną, jak i działalnością zmierzającą do zmiany prawa narkotykowego. Brała udział w pracach nad zmianą prawa narkotykowego, którego nowelizacja weszła w życie w grudniu 2011. Uczestniczka konsultacji europejskiej strategii narkotykowej w ramach prac European Civil Society Forum on Drugs przy Komisji Europejskiej.

Autorka raportów oraz publikacji na temat prawa narkotykowego i polskiej polityki narkotykowej. Autorka i pomysłodawczyni inicjatyw oraz projektów na rzecz racjonalizacji polskiej polityki narkotykowej, m.in. kampanii i gry „Zażyj dawkę swoich praw”, kampanii „Koalicja Kobiet Przeciwko Narkofobii”, szkoleń dla sędziów, terapeutów oraz prokuratorów czy międzynarodowej Urban Drug Policy Conference, która zapoczątkowała debatę na temat lokalnych polityk narkotykowych w Polsce.

Administracja

ALEKSANDRA KORCZ–BYCZEK

Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zarządu w Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej. Odpowiedzialna za sprawy administracyjno-prawne, zajmuje się zarządzaniem i rozliczaniem projektów. Posiada również wieloletnie doświadczenie w ewaluacji projektów. Z Polską Siecią Polityki Narkotykowej związana od 2012 roku.

PR Manager

DAMIAN SOBCZYK

Absolwent Europeistyki oraz Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obronił pracę magisterską dotycząca polityk narkotykowych w Unii Europejskiej. Przez wiele lat zajmował się marketingiem i promocją w mediach edukacyjnych skierowanych do środowiska medycznego. Następnie odpowiadał za realizację, koordynację i promocję zdrowotnych kampanii edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa w obszarze m.in. onkologii, diabetologii i pulmonologii.

Z Polską Siecią Polityki Narkotykowej związany od lutego 2018 roku. W Fundacji zajmuje się promocją, strategią oraz współorganizacją projektów dotyczących psychodelików, redukcji szkód oraz profilaktyki. Szczególnie interesuje się nowymi mediami, praktycznymi aspektami redukcji szkód oraz badaniami na temat zastosowań substancji psychodelicznych w medycynie. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Członek Komisji Rewizyjnej Społecznej Inicjatywy Narkopolityki.

W latach 2017-2019 twórca edukacyjnego kanału „Wiem co ćpiem” na YouTube, który subskrybowało 137 tys. osób, a wszystkie filmy zostały obejrzane 9 mln 600 tys. razy. Obecnie prowadzi kanał „Mestosław”, który subskrybuje 71 tys. osób.

Polskie Towarzystwo Psychodeliczne

Maciej Lorenc

Ukończył socjologię na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, autor książki „Czy psychodeliki uratują świat?” (Krytyka Polityczna, 2019), współpracownik Narkopolityki, tłumacz wielu książek poświęconych substancjom psychodelicznym, m.in. autorstwa Alberta Hofmanna, Stanislava Grofa, Jamesa Fadimana, Alana Wattsa i Ricka Strassmana. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

Polskie Towarzystwo Psychodeliczne

Justyna Hobot

Absolwentka studiów magisterskich z neurobiologii oraz z filozofii, ze specjalnością kognitywistyka i filozofia umysłu. Doktorantka Department of Clinical Medicine, Aarhus University i międzynarodowego programu z zakresu neuronauki poznawczej Instytutu Psychologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Laboratorium Badań Świadomości (C-LAB), nadzoruje działanie Laboratorium Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członkini Association for the Scientific Study of Consciousness. Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

Bezpieczna Przestrzeń

ALEKSANDRA PAŁASZEWSKA

Absolwentka studiów magisterskich z kulturoznawstwa ze specjalizacją w zarządzaniu i organizacji projektów na Uniwersytecie SWPS, certyfikowana fitoterapeutka, konsultantka Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego (PTP). 

Od 2020 członkini zespołu Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej koordynuje projekt partyworkingowy „Bezpieczna przestrzeń” oraz pracuje przy realizacji projektów związanych z prawem i polityką narkotykową m.in.  międzynarodowej kampanii „Support. Don’t Punish”. Redaktorka naczelna Informatora Psychodelicznego – oficjalnego newslettera PTP dotyczącego najnowszych odkryć z obszaru psychodelików. Pracuje przy organizacji cyklicznej Konferencji „Nauka Psychodeliczna”. Menadżerka mediów społecznościowych PSPN, PTP oraz Poradni Psychoaktywnej.

Pełniła rolę ekspertki podczas badania IPiN „JUST 2021: Język pomocy w uzależnieniach. Słownik terminologiczny”. W 2022 roku uczestniczyła w grupie projektowej InterGLAM oraz współprowadziła panel „Media representations and depictions of drugs and addictions” na europejskiej konferencji Lisbon Addictions.    

Adwokat

Katarzyna Zegarowska-Strzelczyk

Absolwentka wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa karnego, napisaną pod kierunkiem prof. Leszka Kubickiego. W 2018 r. ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2019 r. współpracuje z Fundacją Polska Sieć Polityki Narkotykowej gdzie udziela porad prawnych w ramach aktualnych projektów.

Prowadzi Kancelarię Adwokacką świadcząc usługi prawne osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym.

Sekretarz – środowisko pacjentów i użytkowników

MARTA GASZYŃSKA

W wieku 13 lat uzależniła się od polskiej heroiny (kompotu). Przez 16 lat toczyła walkę ze swoją chorobą. Od 1999 do 2010 przyjmowała metadon, o którym mówi „uratował mi życie i rodzinę – dzięki niemu odzyskałam dzieci”.

W 2007 roku, razem z kilkoma innymi pacjentami substytucyjnymi, założyła Stowarzyszenie JUMP’93, działające na rzecz pacjentów przyjmujących leki substytucyjne, którego do dziś jest wiceprzewodniczącą.

Rok później, została sekretarzem powoływanej do życia Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, skupiającej specjalistów wielu dziedzin związanych z redukcją Szkód oraz leczeniem narkomanii. W latach 2010-2011 Przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej oraz jedna z jej czołowych działaczek, jedna z ekspertek delegowanych przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej na Komisje Sejmowe dotyczące prac nad nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Obecnie administrator biura i projektów Stowarzyszenia JUMP’93, Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych oraz sekretarz Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Od 2011 roku prowadzi klub pacjenta substytucyjnego, a od 2015 roku hostel interwencyjny dla osób bezdomnych w terapii substytucyjnej, w ostatnich latach poszerzając go o punkt pobytu dziennego oraz ogrzewalnię dla bezdomnych osób uzależnionych.

Członek Komitetu Sterującego

JACEK CHARMAST

Od ponad 20 lat pracuje z osobami uzależnionymi. Zajmuje się działaniami z zakresu redukcji szkód. W roku 2002 z jego inicjatywy powołano Centrum Redukcji Szkód w Warszawie, w 2006 schronisko dla osób leczonych metadonem i punkt dziennego pobytu. W latach 2003-2004 był sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Monar. Dzisiaj Jacek Charmast przewodniczy Stowarzyszeniu JUMP 93, zrzeszającego pacjentów substytucyjnych. Członek założyciel Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, twórca i administrator Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych.

DR PIOTR KŁADOCZNY

Doktor prawa, kierownik Studiów Prawniczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, docent w Instytucie Prawa Karnego, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, autor wielu publikacji z dziedziny prawa. Od 1996 – prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w programie “Działania prawne w interesie publicznym”, od 2002 – koordynator tego programu (obecnie pod zmienioną nazwą – „Program Interwencji Prawnej”). Członek Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego oraz Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników

Doktor Piotr Kładoczny o Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii:

Obowiązujący od grudnia 2011 r. artykuł 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiada wiele pojęć niejasnych. Znajduje się w nim zapis o nieznacznej ilości środków odurzających, której posiadanie nie jest przestępstwem, nie jest jednak określone, jaka to ilość. Gdyby w Polsce ustalono tę granicę chociażby na poziomie 1 czy 3 gramów, to większość prowadzonych przez prokuratury spraw związanych z posiadaniem narkotyków mogłaby być umarzana przed rozpoczęciem postępowania. Im szybciej zostanie to wprowadzone, idąc przykładem innych państw europejskich, jak Czechy, Niemcy, Portugalia, poprzez stworzenie tabeli wartości granicznych narkotyków, tym bliżej będzie Polsce do nowoczesnej i racjonalnej polityki narkotykowej.

Doradca zawodowy, psycholog

Marzena Falc

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Ukończyła szkołę coachingu ICF, szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowania oraz szereg kursów doskonalących kompetencje doradcze i psychologiczne.

Doświadczenie zdobyła pracując w sektorze NGO z osobami doświadczającymi trudności psychicznych, w instytucjach rynku pracy, szkołach ponadgimnazjalnych, oraz ośrodkach wspierających aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby z niepełnosprawnościami, osoby uzależnione, wychowankowie rodzin zastępczych i domów dziecka).

W swojej pracy skupia się na odkrywaniu zasobów Klientów i ich efektywnym wykorzystaniu w obszarze osobistym i zawodowym, wspieraniu Klientów w procesie zmiany oraz przełamywaniu ograniczających ich przekonań.

MAREK BALICKI

Lekarz psychiatra, obecnie jest Kierownikiem Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Polski polityk, minister zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki, poseł na Sejm I, II i VI kadencji, senator V kadencji.Od lat zaangażowany w reformy na polu polskiej polityki narkotykowej. Zwolennik nie karania za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków na tzw. własny użytek (wraz z tabelą wartości granicznych) i legalizacji stosowania marihuany do celów medycznych.

Propozycję depenalizacji zakładał już w 2005 projekt Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przygotowany właśnie w okresie pełnienia przez niego funkcji Ministra Zdrowia. Następnie, w roku 2011 Balicki chciał usunąć marihuanę z listy niedozwolonych w medycynie środków – jako poseł przedstawił taką poprawkę podczas prac nad nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Marek Balicki o polskiej polityce narkotykowej:

Zakaz stosowania marihuany w celach leczniczych Polsce jest niezgodny z Konstytucją. Jeśli są przesłanki do tego, żeby jakąś substancję czy produkt pochodzenia roślinnego stosować do celów leczniczych, to państwo nie ma uprawnień do wprowadzania zakazu. Może jedynie wprowadzać jakieś ograniczenia, jak to zresztą dzieje się w przypadku leków.

W Polsce trzeba także zdepenalizować konsumpcję i posiadanie niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek, zarówno tzw. miękkich jak i twardych. Należy też rozszerzyć programy terapeutyczne oparte na zasadzie redukcji szkód społecznych.

Członek Komitetu Sterującego

GRZEGORZ WODOWSKI

Socjolog, specjalista terapii uzależnień i pracownik socjalny. Kieruje Poradnią MONAR w Krakowie oraz zintegrowanym centrum redukcji szkód DROP-IN KRAKOWSKA 19, prowadząc w obydwu placówkach zarówno programy redukcji szkód, jak i działania związane z leczeniem uzależnień. W przeszłości redagował pismo o tematyce narkotykowej Magazyn MNB. Członek założyciel Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Autor wielu publikacji o tematyce uzależnień.

PROF. KRZYSZTOF KRAJEWSKI

Prawnik i socjolog, kierownik Katedry Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Naukowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego wobec narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków w innych krajach – m.in.:”Sens i bezsens prohibicji”. W latach 2009-2011 kierował grupą 15 ekspertów opracowujących nowelizację ustawy, która weszła w życie w grudniu 2011 roku.

Profesor Krzysztof Krajewski o polityce narkotykowej

Postulat „społeczeństwa wolnego od narkotyków» jest ułudą. Rozmaite substancje psychoaktywne towarzyszyły ludzkości od zarania jej dziejów jako substancje o mniej lub bardziej kulturowo zintegrowanym charakterze. Pomimo nieustannej intensyfikacji polityki prohibicji problem narkotyków i narkomanii od lat w większości społeczeństw narasta, a substancje te pomimo swego nielegalnego charakteru są relatywnie łatwo dostępne. Inaczej mówiąc polityka prohibicji nie jest najwyraźniej w stanie wpłynąć w istotny sposób ani na popyt, ani na podaż narkotyków.

EWA WOYDYŁŁO-OSIATYŃSKA

Doktor psychologii i terapeuta uzależnień. Pracuje w Fundacji im. Stefana Batorego, gdzie koordynuje Regionalnym Programem Przeciwdziałania Uzależnieniom. Za swoje osiągnięcia odznaczona Medalem św. Jerzego przyznanym przez Tygodnik Powszechny – 2002, Złotą Odznaką: „Za zasługi w pracy penitencjarnej” nadaną przez Ministra Sprawiedliwości – 2002 oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP – 2005.

Autorka wielu publikacji i książek m. in: „Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień”, „Sekrety kobiet”, „My–rodzice dorosłych dzieci”, „W zgodzie ze sobą”, „Rak duszy”. „O alkoholizmie”, „Poprawka z matury”.

Ewa Wanat [+]

Polska dziennikarka radiowa i telewizyjna. W latach 2003–2012 redaktor naczelna radia TOK FM, a w latach 2013–2015 redaktor naczelna i dyrektor programowa Polskiego Radia RDC. Pod jej kierownictwem Radio TOK FM otrzymało tytuł Stacji Roku 2008 w plebiscycie miesięcznika Media&Marketing. Była wśród 100 najbardziej wpływowych Polaków tygodnika Wprost w 2011 r.

Trzykrotnie nominowana (wraz z zespołem Radia Tok FM) do Nagrody im. Dariusza Fikusa w kategorii „twórca mediów”. Trzykrotnie nominowana do nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego. Laureatka Nagrody Hiacynta 2010 „za dziennikarstwo otwarte, odważne, pełne otwartości na problemy społeczne. Człowiek Mediów miesięcznika Brief w 2010 r.

W 2015 r. wspólnie z Rafałem Betlejewskim i Tomaszem Stawiszyńskim założyła radio Medium Publiczne w ramach projektu o tej samej nazwie, tworzonego przez zespół dziennikarzy zawodowych i obywatelskich, ekspertów oraz działaczy społecznych.

Jest współautorką – z Andrzejem Depko książki „Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie” (2012), autorką zbioru wywiadów „Biało-Czarna” (2016) oraz autorką książki „Deutsche nasz. Reportaże berlińskie” (2018), za którą otrzymała nagrodę im. Beaty Pawlak.

PIOTR PACEWICZ

Dziennikarz, doktor psychologii. Jeden z założycieli „Gazety Wyborczej”, jej wicenaczelny (1995-2010). Od 2016 r. redaktor naczelny OKO.press. Twórca głośnych akcji społecznych „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Narkopolacy”, „Media bez kobiet”, „Polska biega”. Feminista. Broni praw człowieka m.in. osób LGBT, a także użytkowników narkotyków, propaguje koniec „wojny z narkotykami”. Współautor książki „Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu”, autor programu TV i książki „Pociąg osobowy”. Odznaczony Tęczowym Laurem (2000), nagrodą Hiacynt w kategorii media (2008) oraz nagrodą „Tolerancja” przyznaną przez niemieckie, francuskie i polskie organizacje LGBT (2007). Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011)

Piotr Pacewicz o polskim prawie narkotykowym:

Obecne prawo narkotykowe powinno się zmienić. W ciągu ostatnich 11 lat 350 tys. młodych ludzi, w większości mężczyzn w wieku do 27 lat, stanęło przed prokuratorem. Byli zatrzymani w nocy za to, że mieli przy sobie skręta lub minimalną ilość narkotyków. Dla mnie to narkofobia. Bo w Polsce alkohol jest akceptowalny, choć jest środkiem psychoaktywnym, znacznie groźniejszym od marihuany – tymczasem to ludziom z jednym skrętem grozi kara więzienia do lat 3.

Zastępca Przewodniczącego

MAREK K. ZYGADŁO

Specjalista psychoterapii uzależnień, międzynarodowy ekspert ds. redukcji szkód, obecnie prowadzi Dobry Ośrodek – autorski projekt terapii uzależnień (www.dobryosrodek.pl). Od lat zaangażowany w tworzenie systemu pomocy osobom uzależnionym i/lub zakażonym HIV. W 2007 r. nagrodzony National Rolestone Award (http://www.ihra.net/awards) za wybitny wkład w rozwój i promocję Paradygmatu Redukcji Szkód. We współpracy z International Harm Reduction Development Program (IHRD), Krajowym Centrum ds. AIDS i Akademią IGNATIANUM w Krakowie zrealizował dwie edycje trzy semestralnych studiów podyplomowych „Profilaktyka HIV” – jego autorski program szkolenia edukatorów profilaktyki. Inicjator Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej i pierwszy przewodniczący Komitetu Sterującego SIECI.