Letnie kursy na temat “Prawa człowieka i Polityki Narkotykowej”.Global Drug Policy Program

„Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy, prosić Państwa o pomoc w rozreklamowaniu wśród swoich kolegów lub wszystkich zainteresowanych badaczy i praktyków, kolejnych letnich kursów na temat “Prawa człowieka i Polityki Narkotykowej”.
Kurs ma na celu umiejscowienia polityki narkotykowej na świecie w ramach podstawowych praw człowieka oraz do oceny stopnia, w jakim kraje nie spełniają standardów praw człowieka i międzynarodowej polityki narkotykowej. Dyskusja skupi się częściowo na identyfikacji i rozumieniu praw człowieka, w tym tych, które mają swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych oraz prawnych, a w części dotyczącej oceny i oceny różnic pomiędzy prawami a praktyką w realizacji polityki narkotykowej w wielu krajach i regionach…”
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:
1) strona kursów: http://www.summer.ceu.hu/drugpolicy-2012
2) ulotka do pobrania: http://www.summer.ceu.hu/sites/default/files/course_files/DrugPolicy-fly…
3) aplikowanie dostępne online: https://apply.embark.com/NonDegree/CEU
Termin kursu : lipiec 16-27, 2012
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 luty 2012

Uprzejmie prosimy o przekazania tej informacji potencjalnie zainteresowanych letnim kursem (osoby fizyczne, listservs, blogi, czasopisma elektroniczne, itp.) i / lub mają krótkie ogłoszenia umieszczone na odpowiednich stronach internetowych. W załączniku znajduje przykładowy list zapraszający na kurs.

Dziękuję i pozdrawiam,
Global Drug Policy Team