National Advocacy

Wilno, 10-06.2013 Magdalena Bartnik, Fundacja Redukcji Szkód, pisze:
“Poniedziałkowa sesja Konferencji, dotycząca leczenia substytucyjnego to opowieść o dwóch Europach. Między starą Unią (z wyjątkiem Grecji) i nowymi krajami członkowskimi istnieje przepaść, zarówno jeśli chodzi o dostępność do leczenia substytucyjnego, jak i o jego formę.”

terapia_substytucyjna_w_europie-_m.bartnik.pdf