Komentarz dyrektora KBPN dot. Raportu

Komentarz dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Piotra Jabłońskiego, dotyczący Raportu sporządzonego przez Biuro Rzecznika Praw Osób Uzależnionych.

Materia przygotowanego przez Biuro Rzecznika Praw Osób Uzależnionych „Raportu” – prawny aspekt problemu narkotykowego oraz reakcja społeczna na jego występowanie od lat prowokuje ożywione dyskusje i jak do tej pory nie udało się znaleźć rozwiązań, które byłyby przez wszystkie zainteresowane strony w równym stopniu akceptowane. Świadomość skomplikowanej natury problemu tym bardziej zobowiązuje nas do podjęcia merytorycznej dyskusji i poszukiwania optymalnych rozwiązań. Zaprezentowany „Raport” stanowi dobry punkt wyjścia do jej podjęcia.

Komentarz ukazał się w magazynie Remedium