Rada Programowa Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Dr Piotr Kładoczny – dr prawa, kierownik Studiów Prawniczych WPiA UW, docent w Instytucie Prawa Karnego, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, autor wielu publikacji z dziedziny prawa. Od 1996 – prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w programie “Działania prawne w interesie publicznym”, od 2002 – koordynator tego programu (obecnie pod zmienioną nazwą  – „Program Interwencji Prawnej”). Członek Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego oraz Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników

Dr Kładoczny o Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii:

Obowiązujący od grudnia 2011 r. artykuł 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiada wiele pojęć niejasnych. Znajduje się w nim zapis o nieznacznej ilości środków odurzających, której posiadanie nie jest przestępstwem, nie jest jednak określone, jaka to ilość. Gdyby w Polsce ustalono tę granicę chociażby na poziomie 1 czy 3 gramów, to większość prowadzonych przez prokuratury spraw związanych z posiadaniem narkotyków mogłaby być umarzana przed rozpoczęciem postępowania. Im szybciej zostanie to wprowadzone, idąc przykładem innych państw europejskich, jak Czechy, Niemcy, Portugalia, poprzez stworzenie tabeli wartości granicznych narkotyków, tym bliżej będzie Polsce do nowoczesnej i racjonalnej polityki narkotykowej.