WSPOMNIENIE – ZMARŁ PROF. Wiktor Osiatyński

Dziś rano, dotarła do na kolejna bardzo smutna wiadomość, 29 kwietnia 2017 odszedł wielki człowiek, prof. Wiktor Osiatyński. W tak krótkim czasie pożegnaliśmy dwóch wybitnych ludzi, którzy swoją wiedzą, swym autorytetem sprawiali, że świat wokół nas stawał się bardziej znośny, zrozumiały i trochę lepszy.

Prof. Osiatyński wiele lat wspierał nasze działania jeśli chodzi o prawa człowieka w kontekście praw osób uzależnionych, jak i praw kobiet do lepszego i godniejszego życia.

Od 2009 roku współpracował z Polską Siecią Polityki Narkotykowej przy wielu różnych akcjach, eventach i konferencjach. Gdy wspólnie ze Stowarzyszeniem JUMP 93 w 2009 powoływaliśmy instytucje społeczną Biuro Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, wsparł tę inicjatywę biorąc udział w pierwszej w Polsce konferencji prasowej organizacji pacjenckiej, zrzeszającej osoby uzależnione od narkotyków.

Prywatnie, mąż członkini naszej Rady Programowej, Ewy Woydyłło, na ręce której, składamy wyrazy najszczerszego współczucia dla całej Rodziny Profesora.

Profesorze, będzie nam Pana brakowało…

W imieniu Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, członkowie komitety sterującego:
Agnieszka Sieniawska,
Marek Zygadło,
Marta Gaszyńska,
Jacek Charmast,
Grzegorz Wodowski