Zaproszenie na wysłuchanie obywatelskie w sprawie medycznej marihuany

MEDYCZNA MARIHUANA W POLSCE?
Dlaczego nie? Jak ocenił w listopadzie 2014 roku polski Trybunał Konstytucyjny, “brak jest uzasadnienia dla zakazu posiadania marihuany, gdy jest to uzasadnione względami medycznymi, np. leczenia w stanach terminalnych” – i wystąpił do polskiego Sejmu z postanowieniem sygnalizacyjnym wzywając do naprawienia błędu w prawie.
Na świecie dyskusja na temat medycznego zastosowania Cannabis i jej przetworów osiąga coraz większy zasięg. Cannabis stosuje się w celu leczenia bądź łagodzenia objawów wielu chorób, takich jak np.: epilepsja, stwardnienie rozsiane, choroby onkologiczne czy AIDS. Polska jest zatem kolejnym krajem, który może rozważyć możliwość leczenia za pomocą substancji zawartych w tej roślinie i pomóc tysiącom pacjentów.
Wicemarszałkini Wanda Nowicka wraz z Polską Siecią Polityki Narkotykowej i Fundacją Krok Po Kroku, organizacją która zajmuje się zarówno polityką narkotykową, jak i obszarem lecznictwa, postanowiła zorganizować wysłuchanie obywatelskie, podczas którego omówione zostanie problematyka aspektów medycznych kannabinoidów oraz możliwości ich stosowania w Polsce.

***
Temat wysłuchania: ZDROWIE CZY WIĘZIENIE? MEDYCZNA MARIHUANA W POLSCE.
Termin: 9 czerwca o godzinie 11:00
Adres:  sala nr 102
Sejm RP

Program:
11:00 – 11:10 Wanda Nowicka, otwarcie spotkania
11:10 – 11:25 dr Marek Bachański, doświadczenia w stosowaniu kannabonoidów w Centrum Zdrowia Dziecka
11:25 – 11:40 Dorota Gudaniec, mama Maxa, 5-letniego pacjenta leczonego medyczną marihuaną z lekoopornej padaczki
11:40 – 11:55 dr Marek Balicki, komentarz i przedstawienie propozycji rozwiązania problemu w kontekście zmiany prawa
11:55 – 12:10 prof. Wiktor Osiatyński, komentarz / kontekst prawny
12:10 – 12:20 Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii
12:20 – 12:30 Agnieszka Sieniawska, propozycje rozwiązań legislacyjnych
12:30 – 12:40 dr Dorota Rogowska – Szadkowska, leczenie medyczną marihuaną – schorzenia
12:40 – 12:45 Jakub Gajewski, wice-prezes Wolnych Konopi, zatrzymany za posiadanie oleju z konopi
12:45 – 13:00 Wanda Nowicka, komentarz i otwarcie dyskusji

DODATKOWE INFORMACJE:
Medyczna marihuana znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu bądź łagodzeniu objawów licznych chorób i schorzeń:
Ø  Układu oddechowego – np. astmy, ponieważ zwiększa przepustowości dróg oddechowych.
Ø  Chorób oczu – jak jaskra,  obniża bowiem ciśnienie płynu śródgałkowego.
Ø  Układu pokarmowego – kanabinoidy mogą służyć jako środki pobudzające apetyt, np. u osób cierpiących na anoreksję. Mają także działanie przeciwwymiotne, mogą więc być pomocne przy dolegliwościach takich jak nudności spowodowane chemioterapią. Lek może również pomóc przy podobnych problemach w leczeniu objawów u pacjentów z AIDS.
Ø  Problemy neurologiczne – przede wszystkim łagodzi odczucia bólowe. Ponadto, jest pomocna pacjentom cierpiącym na stwardnienie rozsiane (SM), chorobę Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne (ALS) i padaczkę: działanie przeciwdrgawkowe kanabinoidów opisano już w 1975. Sugerowano ich stosowanie np. u dzieci z padaczką lekooporną.

Światowa Organizacja Zdrowia o cannabis:
Światowa Organizacja Zdrowia opisując działanie i wpływ Cannabis na organizm ludzki podkreśla zarówno szkody, jakie mogą wynikać z nadużywania marihuany i haszyszu jak uzależnienie, jak i możliwości zastosowania Cannabis we współczesnej medycynie. „Terapeutyczne działanie kannabinoidów wykazano w kilku kontrolowanych badaniach – na przykład, w stosowaniu ich przy leczeniu nudności i wymiotów, występujących w zaawansowanych stadiach choroby, takich jak choroby nowotworowe i AIDS.”

Eksperci WHO podkreślają także, że „Dronabinol (tetrahydrokannabinol) jest lekiem dostępnym na receptę od ponad dekady w USA”. Zwracają też uwagę na inne zastosowania terapeutyczne kanabinoidów, które znaleźć można w „leczeniu astmy i jaskry, używaniu ich jako lek przeciwdepresyjny czy pobudzający apetyt oraz przeciwdrgawkowy”.

Ponieważ zastosowanie Cannabis we współczesnej medycynie jest ciągle utrudnione z uwagi na fakt, że w wielu krajach świata posiadanie tej substancji jest karane, Światowa Organizacja zdrowia jest zdania, że „badania w tej dziedzinie powinny być kontynuowane” .
http://www.who.int/substance_abuse/facts/cannabis/en/

Dr Marek Balicki – były Minister Zdrowia:
„Zakaz stosowania marihuany w celach leczniczych w Polsce jest niezgodny z Konstytucją. Jeśli są przesłanki do tego, żeby jakąś substancję czy produkt pochodzenia roślinnego stosować do celów leczniczych, to państwo nie ma uprawnień do wprowadzania zakazu. Może jedynie wprowadzać jakieś ograniczenia, jak to zresztą dzieje się w przypadku leków. Nieludzkie jest, kiedy państwo zakazuje stosować substancję, która ma potwierdzone znaczenie terapeutyczne w wielu chorobach.”
KONTAKT: a.sieniawska@o2.pl