Centrum reintegracji społecznej osób uzależnionych

Startujemy z kontynuacją projektu Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej – “Centrum reintegracji społecznej osób uzależnionych”.

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych porad:

 •  
 • prawnych,
 • socjalnych,
 • zawodowych.

Pomoc udzielana jest telefonicznie oraz online przez Skype, Facebook oraz inne dogodne komunikatory.

Celem programu jest pomoc osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych w przywróceniu umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.

Działania kierujemy do osób uzależnionych lub używających narkotyków bez względu na wiek i płeć:

 •  
 • będących po ukończonym procesie leczenia;
 • w trakcie terapii;
 • które nie ukończyły pełnego procesu terapii, ale chcą lub utrzymują abstynencję;
 • oraz osób aktualnie osadzonych, które w perspektywie 4-6 miesięcy mają opuścić zakład karny – będących w trakcie terapii, po jej ukończeniu lub nie ukończyły pełnego procesu terapii.

Beneficjenci mogą uzyskać pomoc m.in. w zakresie przysługujących świadczeń socjalnych, postępowania w sprawach prawnych, w tym karnych oraz dostępnych możliwości na rynku pracy i podnoszenia kompetencji zawodowych. Oprócz tego pomagamy przy załatwianiu spraw urzędowych – w wypełnianiu i składaniu dokumentów do odpowiednich instytucji.

Chcesz wiedzieć więcej? Zainteresował Cię nasz projekt? Ty lub Twoi bliscy potrzebują pomocy?

Zadzwoń lub napisz:

 •  
 • Nr tel. 697 177 094
 • Adres e-mail: asieniawska@politykanarkotykowa.com

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.