POLSKA SIEĆ POLITYKI NARKOTYKOWEJ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Mauris eros dolor pellentesque sed luctus dapibus lobortis orci.

Gra Internetowa: Zażyj dawkę swoich praw

POLSKA SIEĆ POLITYKI NARKOTYKOWEJ

O Nas

Naszą misją jest inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zmianę w podejściu do problemu narkotyków, zarówno w polskim prawie jak i w świadomości społecznej. Odwołując się do Praw Człowieka,  przeciwdziałamy stygmatyzacji i dyskryminacji osób używających narkotyków – zarówno sięgających po nie z powodu uzależnienia, jak i zażywających je okazjonalnie.

W oparciu o rzetelną wiedzę oraz badania naukowe dotyczące zagrożeń i potencjału związanych z używaniem substancji psychoaktywnych promujemy najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie terapii uzależnień oraz medycznego zastosowania tych substancji.

Naszym celem jest edukacja społeczeństwa poprzez udzielanie rzeczowych informacji dotyczących konsekwencji związanych z używaniem środków psychoaktywnych.