Zapraszamy pracowników oświaty – warszawskich szkół, służby zdrowia – zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków pomocy społecznej oraz służb mundurowych (funkcjonariuszy Policji, straży miejskiej) działający na terenie w 18 dzielnic m.st. Warszawy do udziału i szkoleniach na temat realizowania skutecznych strategii przeciwdziałania narkomanii na szczeblu miejskim, skutecznych programów i metod profilaktyki, podziału i specyfiki narkotyków (w tym nowych substancji psychoaktywnych), leczenia i ograniczania szkód zdrowotnych, zadań i roli szkół, służb mundurowych, instytucji służby zdrowia oraz ośrodków pomocy społecznej realizowanych w ramach gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii oraz na podstawie Narodowego Programu Zdrowia.