Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

Raporty

Biuro Rzecznika Praw Osób Uzależnionych stale monitoruje przestrzeganie praw człowieka osób uzależnionych od narkotyków oraz osób używających nielegalnych substancji psychoaktywnych w Polsce. Swoje działania dokumentuje w wydawanych regularnie Raportach wydawanych od 2010 roku.

Raporty te są jedynymi dokumentami w Polsce opisującymi sytuację osób uzależnionych od nielegalnych substancji psychoaktywnych. Każdorazowo ich publikacja wywołuje szeroką debatę publiczną – tak w mediach, jak i w środowiskach związanych z leczeniem osób uzależnionych, a także wśród policji, prokuratorów i sędziów.
Dzieje się tak dlatego, że w Polsce obowiązują jedne z najsurowszych regulacji prawnych związanych z polityką przeciwdziałania narkomanii w Europie. W 2000 roku w wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzono zapis penalizujący posiadanie każdej ilości substancji psychoaktywnych, co oznacza, że za posiadanie nawet 1 grama marihuany grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Powodem wprowadzenia tak rygorystycznego prawa było zwiększenie skuteczności policji w walce z handlarzami narkotykowymi.
Po upływie 10 lat funkcjonowania ustawy można jednoznacznie stwierdzić, iż zaostrzenie kierunku polityki narkotykowej nie tylko nie wpłynęło na zmniejszenie zjawiska narkomanii i nie zahamowało rozwoju przestępczości narkotykowej, ale przyniosło więcej szkód niż korzyści.
Raporty Rzecznika nie tylko relacjonują obecną sytuację – ich walorem jest także fakt, że po dogłębnej analizie prezentują rekomendacje zarówno rozwiązań ustawodawczych, jak sytemu lecznictwa w Polsce na przyszłość.

Raport 213 Czesc Prawna Raport 2013 Czesc Lecznicza Raport Rzecznika 2010
Raport 2014/2015
– Miejska Polityka Pomocowa.
Autor: Jacek Charmast
Raport 2013
– część prawna.
Autor: Agnieszka Sieniawska
Raport 2013
– część lecznicza.
Autor: Jacek Charmast
Raport 2010/11
część prawna i lecznicza.
Autorzy: Agnieszka Sieniawska
i Jacek Charmast

Wytyczne

   
Skrót raportu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych - część prawna Autor: A. Sieniawska

Wytyczne - Wartości Graniczne

Autor: K. Krajewski

   

Poznaj swoje prawa! Zażyj dawkę swoich praw!

 
ZałącznikWielkość
raport_rpou_czesc_prawna.pdf2.54 MB
raport_rpou_czesc_lecznicza.pdf1.7 MB
raport_rzecznika2010_11.pdf1.08 MB
skrot_raport_rpou_czesc_prawna_1.pdf2.03 MB
wartosci_graniczne_krajewsk_2b_2a.pdf775.2 KB
raport_rzecznika_2014-2015_miejska_polityka_narkotykowa.pdf3.91 MB

by Gość

luty 12th, 2014

glqxz9283 sfy39587stf01