Kobiety przeciwko narkofobii

Pierwsza akcja „Kobiety przeciwko narkofobii” poświęcona była kobiecemu uzależnieniu od narkotyków i problemom z tym związanym. „Narkofobia to nieadekwatny lęk przed narkotykami i osobami używającymi narkotyków. Dążeniem do prawdy, nauką, wiedzą, edukacją można rozbroić Narkofobię.”- M. Zygadło

W Polsce uzależnienie kobiet – czy od alkoholu czy od narkotyków jest tematem tabu. Kobiety wstydzą się i boją mówić o tym głośno, bo odbierze im się prawo do wychowywania dzieci, bo napiętnuje się je tak, że próba odbudowania swojego życia na nowo, swojego poczucia własnej wartości które jest podstawą do zmian, okaże się wręcz niemożliwa.
Chcąc poruszyć temat uzależnienia i społecznego piętnowania uzależnionych kobiet, zaprosiliśmy do dyskusji osoby, które w ten czy w inny sposób miały z nimi kontakt a jednocześnie, są autorytetami w swoich dziedzinach.

W spotkaniu wzięli udział: Agnieszka Sieniawska (prawniczka Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych udzielająca porad prawnych), Marta Gaszyńska, ówczesna Przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej (wcześniej uzależniona przez prawie 20 lat od polskiej heroiny), Pani M. (matka 20-latka skazanego za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków), Ewa Woydyłło, terapeutka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Tomek Lipiński, wokalista zespołu TILT, dziennikarz Radia Roxy.

Spotkanie odbyło się 9 lutego 2011 w Sali im. Tyszkiewiczów na Uniwersytecie Warszawskim a prowadziła Maja Ruszpel, rzeczniczka prasowa PSPN.

Koalicja Kobiet Przeciw Narkofobii

Kontynuacja pierwszej akcji pod takim tytułem – zakończona powołaniem Koalicji Kobiet sprzeciwiających się obecnie obowiązującej ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i kosztom za nią idącym, jakie ponoszą nie tylko osoby uzależnione ale również ich rodziny, bliscy a także, całe polskie społeczeństwo. Wynikiem powołania Koalicji było podpisanie wspólnego stanowiska, do  czego zachęcały m.in.: Wanda Nowicka (wicemarszałkini Sejmu RP), prof. Monika Płatek (prawniczka i wykładowczyni akademicka, feministka, doktor habilitowana nauk prawnych), Kasia Malinowska – Sempruch (specjalistka w dziedzinie zdrowia publicznego, dyrektor Programu Międzynarodowej Polityki Narkotykowej w OSF), Agnieszka Sieniawska (prawniczka Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych udzielająca porad prawnych) oraz Marta Gaszyńska (ówczesna Przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej (wcześniej uzależniona przez prawie 20 lat od polskiej heroiny)

Koalicja Kobiety Przeciw Narkofobii stoi na stanowisku, że:

  • należy wzorem Portugalii zdekryminalizować posiadanie substancji psychoaktywnych przeznaczonych na własny użytek oraz środki finansowe poświęcane na cel ścigania drobnych przestępstw narkotykowych przeznaczyć na programy profilaktyki uzależnień i edukacji
  • leczenie substytucyjne (np.: Metadonem) powinno być powszechnie stosowane oraz indywidualnie dostosowane do pacjenta przez lekarzy rodzinnych przepisujących lek na receptę
  • opowiadamy się za tym, by Polska była krajem wolnym od narkofobii i dyskryminacji, w którym osoby używające narkotyków i uzależnione od nich, były traktowane jak pełnoprawni członkowie społeczeństwa.

Spotkanie odbyło się 29 września 2011 w Sali im. Tyszkiewiczów na Uniwersytecie Warszawskim a prowadziła Maja Ruszpel, rzeczniczka prasowa PSPN.

Od lewej: Tomek Lipiński, Maja Ruszpel, Agnieszka Sieniawska, Marta Gaszyńska, Ewa Wojdyłło
Od lewej: Maja Ruszpel, Agnieszka Sieniawska, Monika Płatek, Marzena Żelazo (w zastępstwie Marty Gaszyńskiej), Wanda Nowicka, Kasia Malinowska Sempruch Agnieszka Sieniawska, Monika Płatek, Marzena Żelazo (w zastępstwie Marty Gaszyńskiej), Wanda Nowicka, Kasia Malinowska Sempruch