Artykuły
maciej@psychodeliki.pl

Spotkanie z Tomasem Zabranskym

Tomas Zabransky jest naukowcem, pełni funkcję Kierownika Centrum rozwoju badań nad uzależnieniami w klinice psychiatrycznej, 1. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Karola w Pradze. Zajmuje się zagadnieniami

Czytaj więcej