Wejście w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – konferencja prasowa w Sejmie

Relacja z konferencji prasowej w Sejmie 08.12.2011 Konferencja dotyczyła nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która wchodzi w życie 9 grudnia 2011 roku. W myśl nowych przepisów, prokurator będzie miał możliwość umorzenia postępowania karnego, jeżeli sprawca będzie posiadał nieznaczną ilość narkotyków przeznaczonych na własny użytek, a ukaranie byłoby niecelowe.

Nowelizacja zakłada również zwiększenie odpowiedzialności karnej dla dilerów narkotyków do 12 lat pozbawiania wolności. Uczestnicy: Ryszard Kalisz – Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Sojusz Lewicy Demokratycznej Robert Biedroń – Wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Ruch Poparcia Palikota Iwona Guzowska – Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, Platforma Obywatelska Kasia Malinowska-Sempruch – Dyrektor Międzynarodowego Programu Polityki Narkotykowej, Open Society Foundations Barbara Wilamowska – koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwo Sprawiedliwości Agnieszka Sieniawska – Przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej Według danych Policji, za posiadanie niewielkiej ilości substancji psychoaktywnych na własny użytek karę więzienia w zawieszeniu orzeka się wobec 9 tys. osób rocznie, a wyroki bezwzględnego pozbawienia wolności wobec 500 osób rocznie. Instytut Spraw Publicznych w raporcie „Karanie za posiadane.
See video
Artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – koszty, czas, opinie” oszacował, że egzekwowanie ustawy w dotychczasowym kształcie kosztowało budżet państwa 80 milionów złotych rocznie. Nowelizacja zawiera też przepisy dotyczące standardów leczenia uzależnień, w tym terapii zastępczej. Według danych Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii z leczenia substytucyjnego w Polsce korzysta zaledwie 8 proc. uzależnionych od opiatów. Eksperci oceniają, że oferta leczenia substytucyjnego w naszym kraju jest zdecydowanie niewystarczająca. Na te braki zwracał uwagę Anand Grover, specjalny wysłannik Rady Praw Człowieka ONZ.
See video

Nowelizacja zmierza ku temu, żeby osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych miały większe możliwości leczenia. Według Kasi Malinowskiej-Sempruch z Międzynarodowego Programu Polityki Narkotykowej – Open Society Foundations, wchodząca w życie nowelizacja wpisuje się w trwającą debatę dotyczącą reformy światowej polityki narkotykowej; wspartą między innymi przez Lecha Wałęsę, Aleksandra Kwaśniewskiego, Wisławę Szymborska, Javiera Solanę i Jimmiego Cartera. „Cieszę się, że Polska zmierza ku racjonalności, a nie pozostaje przy ustawie z roku 2000 wynikającej z obaw i przesądów które ją inspirowały”, mówi Kasia Malinowska-Sempruch.

See video