PRZEMOC W TERAPII – Fragment

Rozdział ten poświęcony jest nadużyciom na jakie narażone bywają w Polsce osoby uzależnione od nielegalnych środków psychoaktywnych w momencie kiedy szukają pomocy terapeutycznej. Refleksje poniższe oparte są na obserwacji dokonanej w latach 2006 – 2009 podczas opracowywania standardów opieki zdrowotnej będących podstawą systemu akredytacji placówek leczenia uzależnień oraz na Raporcie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka nt. przestrzegania praw człowieka w ośrodkach leczenia stacjonarnego dla narkomanów z 2010.
Pobierz fragment

Małgorzata Maresz, socjolog, od 1993 roku pracuje w nurcie leczenia uzależnień i rozwiązywania towarzyszących im problemów. W latach 2000 -2007 główny specjalista ds. rehabilitacji w KBPN, obecnie kierowniczka Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania “Narkotyki, Narkomania”.