Nowy raport HCLU na temat dopalaczy

Zachęcamy do zapoznania się z nowym raportem organizacji Hungarian Civil Liberties Union na temat dopalaczy, który powstał przy współpracy z Polską Siecią Polityki Narkotykowej!!!
» Pobierz PDF.

W 2013 r. węgierska organizacja HCLU przeprowadziła badania w pięciu, europejskich krajach – na Węgrzech, w Polsce, Portugalii, Rumunii i Serbii w celu dokonania oceny skuteczności różnych rozwiązań politycznych i prawnych w stosunku do nowych substancji psychoaktywnych (tzw. “dopalaczy”). W każdym kraju zapytano naukowców, socjologów, badaczy zjawiska, street i partyworkerów oraz funkcjonariuszy organów ścigania o to w jaki sposób ich państwo odpowiedziało na zjawisko dopalaczy.

Badania miały trzy cele. Po pierwsze, zbadać trendy w użytkowaniu nowych substancji psychoaktywnych oraz związane z nimi szkody. Po drugie, ocenić wpływ istniejących rozwiązań politycznych i prawnych w stosunku do zjawiska dopalaczy. Po trzecie, badania mają służyć sformułowaniu i rekomendowaniu zaleceń dotyczących najlepszych możliwych rozwiązań polityczno-prawnych.

Większość ekspertów, którzy zgłosili się w dostarczyć informacji na temat dopalaczy podkreśla, że wpływ zmian prawnych na skalę zjawiska dopalaczy był tymczasowy i ograniczony, w związku ze zmianą kanałów dystrybucji dopalaczy lub zastąpieniem zabronionych substancji nowymi związkami. W Polsce, Portugalii i Rumunii, sklepy stacjonarne z dopalaczami natychmiast zostały zastąpione przez sklepy internetowe, a kontrola dystrybucji online okazała się trudniejsza.

Według większości ekspertów depenalizacja posiadania na własny użytek miałaby pozytywny wpływ na ograniczenie zjawiska dopalaczy. Niektórzy respondenci podkreślali, że zniesienie sankcji karnych wobec osób zażywających narkotyki wpłynie ich zdaniem na zmniejszenie popularności dopalaczy.
Więcej : http://drogriporter.hu/en/nps_report