Projekt Ustawy Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej został przygotowany przez jej członków, specjalistów z dziedziny prawa oraz lecznictwa: Agnieszkę Sieniawską prawnik, Mateusza Klinowskiego dr. prawa oraz Jacka Charmasta z Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych.

Przede wszystkim, zamieszczone w nim rozwiązania są w zgodzie z Prawami Człowieka, Prawami Pacjenta i co niezmiernie ważne, podkreśla rolę Redukcji Szkód, a więc mimo iż posiadanie narkotyków pozostanie przestępstwem to posiadanie ich niewielkich ilości będzie w polu zainteresowania zdrowia publicznego a nie organów ścigania.
Zaletą jest to, że jasno będą określone ilości substancji psychoaktywnych, co wyeliminuje uznaniowość sądów i prokuratorów, którzy do tej pory podejmowali decyzję na podstawie własnych opinii o szkodliwości czynu.

Wprowadzenie terminu Medyczna Marihuana do projektu ustawy jest niezmiernie ważnym krokiem w kierunku przywrócenia leczniczych właściwości Canabis i zdjęcie jej odium narkotyku.
Propozycja możliwości prowadzenia leczenie substytucyjnego “na receptę” wychodzi na przeciw pacjentom potrzebującym takiej terapii, upraszcza procedury, zmniejsza koszty takiego leczenia oraz pozwoli Polsce dorównać do przeciętnej dostępności tej formy leczenia w krajach Europejskich.
Projekt został złożony z inicjatywy 15 posłów z parlamentarnego zespołu ds racjonalnej polityki przeciwdziałania narkomanii (13 posłów z Ruchu Palikota oraz 2 z PO).
Projekt ustawy pspn (pdf)

Komentarz do ustawy Kasi Malinowskiej-Sempruch pdf

Opinia SKA o projekcie ustawy narkotykowej pdf