Polska Sieć Polityki Narkotykowej na Festiwalu Open’er

Heineken Open`er Festival to wydarzenie muzyczne, które na stale wpisało się w europejski kalendarz najważniejszych letnich festiwali – rokrocznie spotykają się tutaj fani współczesnej muzyki pop, hip-hop, rock, techno z 30 krajów. Od 2006 roku na festiwalu działa Strefa NGO, miejsce gdzie mogą prezentować się wybrane organizacje pozarządowe. W tym roku pojawiła się ich rekordowa ilość – 19. Wśród nich Polska Sieć ds. Polityki Narkotykowej (Stowarzyszenie Pacjentów Substytucyjnych JUMP’93).

W pozarządowej Strefie
Strefa NGO był to oddzielny namiot (obok kilkudziesięciu innych, w których mieściły się festiwalowe sklepy, kawiarnie, itp.), znajdujący się na obrzeżach terenów wokół głównej sceny muzycznej. Prezentacja NGO odbywała się na ustawionych obok siebie stolikach – każdy z nich przydzielony innej organizacji. I tak znaleźliśmy się na Open’erze wśród 18 innych organizacji, takich jak PAH czy Amnesty International, a także zajmujących się m.in.: psychoonkologią, osobami niepełnosprawnymi, prawami zwierząt, wyzwoleniem Białorusi, promocją udzielania pierwszej pomocy, misjami w Afryce itd.

Co robiliśmy?
Przez cztery dni, członkowie Sieci, Jumpa 93 i GDPp w zespołach po trzy osoby dyżurowali przy swym stanowisku. Przez ten czas przewinęło się przez Strefę około 750 osób – nasze rozmowy prowadzone z nimi dotyczyły głównie dwóch tematów: polskiego prawa narkotykowego oraz leczenia metadonem. Prawie 90% osób nie znało zapisów polskiej ustawy i nie miało świadomości ich restrykcyjności; nie wiedziało też, czym jest terapia substytucyjna.

Zbieraliśmy też podpisy pod apelem o zmianę art. 62.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w sumie podpisało się prawie 500 osób. Sprzedawaliśmy za festiwalowe kupony koszulki, znaczki, książki: w tym publikację “Polityka Narkotykowa” wydana przez Krytykę Polityczną, “Szczypta naszej nadziei” i inne, a także książki anglojęzyczne, jak “War on Drugs”. Promowaliśmy idee Polskiej Sieci ds. Polityki Narkotykowej oraz zbieraliśmy podpisy na deklaracjach przystąpienia do Sieci.

Przez ostatni dzień Festiwalu na ekranach strefy NGO prezentowany był zarówno w wersji anglo- jak i polskojęzycznej film Studia Filmowego Se-ma-for o światowej polityce narkotykowej – Animated Raport, spot pierwszy.

Spot poprzedzający naszą obecność na Festiwalu jest nadal dostępny w Internecie, film drugi.