NARKOTYKI W MIEŚCIE? JAK Z PROBLEMEM RADZI SOBIE EUROPA?

Już 17 lutego 2016 w Warszawskiem Centrum Nauki Kopernik spotkają się międzynarodowi eksperci zdrowia publicznego i polityki narkotykowej. Podczas trwającej trzy dni II Międzynarodowej Konferencji nt. Miejskich Polityk Narkotykowych(UDPC2016) naukowcy, lekarze, urzędnicy miejscy oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy będą pracować nad Deklaracją Warszawską, dokumentem prezentującym najlepsze miejskie praktyki w obszarze profilaktyki oraz leczenia uzależnień. Stworzony w Warszawie dokument zostanie następnie zaprezentowany podczas 59 Sesji Komisji ds. Narkotyków (CND), Biura ds. Narkotyków i Przestępczości Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNODC), która rozpocznie się 14 marca w Wiedniu a następnie podczas Specjalnej Sesji ONZ poświęconej polityce narkotykowej w kwietniu w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku (UNGASS2016).

Podczas UDPC2016 swoje wykłady nt. kontekstów i wyzwań w miejskiej polityce narkotykowej wygłoszą specjaliści, którzy swoimi działaniami trwale wpisali się w poczet światowych liderów działań na rzecz zmniejszania szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. W gronie prelegentów są m.in. dr Kasia Malinowska-Sempruch, Prof. Gabriele Fischer, Prof. Dr. HeinoStöver, Prof. Jerzy Vetulani, Prof. Marcin Wojnar czy dr Jean-Paul Grunt. Nie zabraknie także przedstawicieli polskich i europejskich miast. W sesjach będzie można posłuchać o doświadczeniach  Słupska, Poznania, Wrocławia, Oslo, Czech czy Danii.

Pierwsza edycja Międzynarodowej Konferencji nt. Miejskich Polityk Narkotykowych odbyła się w Pradze w 2010 roku. Sygnatariusze stworzonej podczas spotkania Deklaracji Praskiej podkreślali, że największy bezpośredni wpływ na sytuację związaną z narkotykami mają lokalne, samorządowe i miejskie strategie narkotykowe. W czasach gospodarki globalnej znaczenie samorządów w zajmowaniu się negatywnym oddziaływaniem substancji psychotropowych i związanym z tym występowaniem negatywnych zjawisk społecznych, jest bardziej istotne niż kiedykolwiek dotąd.

Jak podkreślają organizatorzy tegorocznej edycji UDPC, spotkanie w Warszawie ma na celu kontynuację działań praskich, w oparciu o polityczne i społeczne przemiany ostatnich pięciu lat. „Strategie i plany działania w obszarze polityki narkotykowej muszą podlegać ciągłej ewaluacji i reagować na zmieniającą się scenę narkotykową zarówno w ujęciu lokalnym, jak i w perspektywie globalnej. To co dzieje się w miastach jest barometrem tej zmiany, dlatego niezwykle istotne jest organizowanie tego rodzaju spotkań” – tłumaczy Agnieszka Sieniawska, Prezes Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, która w partnerstwie z Miastem st. Warszawa oraz Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii organizuje drugą edycję wydarzenia.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do skorzystania z formularze zgłoszeniowego na stronie konferencji www.urbandrugpolicies.com

Kontakt dla dziennikarzy:
Agata Kwiatkowska
Rzecznik Prasowy
Tel. 602 24 63 24
akwiatkowska@politykanarkotywkowa.com