7 faktów naukowych o medycznej marihuanie

1.W stanach, w których zalegalizowano medyczną marihuanę spadła ilość śmiertelnych przedawkowań opioidowych leków przeciwbólowych w stosunku do stanów gdzie marihuana wciąż była jest zalegalizowana.

Badanie zostało przeprowadzone w latach 1999-2000 i obejmowało wszystkie 50 stanów, z czego w 3 medyczna marihuana była legalna przed 1999 rokiem, w 10 uregulowania dotyczące medycznej marihuany zostały wprowadzone w latach 1999-2000.
W stanach w których medyczna marihuana była legalna odnotowano o 24,8 % niższą roczną śmiertelność z powodu przedawkowania opioidów w porównaniu do stanów gdzie medyczna marihuana wciąż nie była dostępna. Co ciekawe zaobserwowano również spadającą ilość przedawkowań w stanach, które zalegalizowały medyczną marihuanę: w pierwszym roku -19,9 %, w drugim -25,2%, a w ciągu 6 lat aż -33,3%.

(źródło: Marcus A. Bachhuber, M.D., of the Philadelphia Veterans Affairs Medical Center, and colleagues, Lower Opioid Overdose Death Rates Associated with State Medical Marijuana Laws, JAMA Intern Med. Published online August 18, 2014. doi:10.1001/jamainternmed.2014.2716. Available pre-embargo to the media at http://media.jamanetwork.com.)

2.Związki chemiczne występujące w marihuanie mogą pomóc w leczeniu stwardnienia rozsianego u myszy poprzez zapobieganie zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego

Celem badania było ustalenie czy znane z właściwości przeciwzapalnych substancje występujące w marihuanie – tetrahydrokannabinol (THC) i kannabidiol (CBD) mogą być stosowane do leczenia zapalenia związanego ze stwardnieniem rozsianym.
Wynik: w odpowiedzi na THC i CBD komórki odpornościowe, wyizolowane z myszy, wytwarzają mniej cząsteczek zapalnych, zwłaszcza interleukiny 17 (IL-17), która jak twierdzą naukowcy jest silnie związana z SM

(źródło: Kozela E, Juknat A, Kaushansky N, and others, Cannabinoids decrease the Th17 inflammatory autoimmune phenotype, Journal of Neuroimmune Pharmacology, 2013, e-publication ahead of print, 28 July (DOI: 10.1007/s11481-013-9493-1).

3.Dronabinol (syntetyczne THC) może być stosowane dodatkowo w celu uśmierzenia chronicznego bólu

Badanie to dotyczyło wpływu kannabinoidów na 30 pacjentów, zgłaszających silny i przewlekły ból, mimo stosowania opioidów.
U pacjentów, którzy otrzymali dronabinol zaobserwowane zmniejszenie się nasilenia bólu i zwiększenie zadowolenia w porównaniu z grupą placebo.

(źródło: Sanjeet Narang, Daniel Gibson, Ajay D. Wasan, Edgar L. Ross, Edward Michna, Srdjan S. Nedeljkovic, Robert N. Jamison, Efficacy of Dronabinol as an Adjuvant Treatment for Chronic Pain Patients on Opioid Therapy, The Journal of Pain, Vol. 9, Issue 3, p254–264)

4.Związki obecne w marihuanie mogą pomóc w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit: wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna

Badania laboratoryjne wykazały, że występujące w konopiach indyjskich dwa związki: tetrahydrokannabinol (THC) i kannabidiol (CBD) mają wpływ na czynność jelit.
Komórki, które w organizmie reagują na związki kannabinoidów odgrywają ważną rolę w prawidłowej czynności przewodu pokarmowego, a także odpowiedź zapalną układu odpornościowego.
Organizm wytwarza własne kannabinoidy, zwane endokannabinoidami, które zwiększają przepuszczalność nabłonka podczas stanu zapalnego, udało się odwrócić ten proces za pomocą kannabinoidów pochodzenia roślinnego

(źródło: British Pharmacological Society. Cannabis hope for inflammatory bowel disease. ScienceDaily. ScienceDaily, 21 December 2009

<www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091220175502.htm>)

5.Kannabinoidy mogą skutecznie niszczyć najbardziej agresywne formy raka piersi

Badania wykazały, że CBD był najbardziej skutecznym inhibitorem rozrostu komórek raka piersi
CBD działając jako silny inhibitor Id-1 może skutecznie hamować zmiany genotypowe i fenotypowe, które umożliwiają agresywnym nowotworom piersi między innymi tworzenie przerzutów.

(źródło: Sean D. McAllister, Rigel T. Christian, Maxx P. Horowitz, Amaia Garcia, and Pierre-Yves Desprez, Cannabidiol as a novel inhibitor of Id-1 gene expression in aggressive breast cancer cells California Pacific Medical Center, Research Institute, San Francisco, California)

    6.Marihuana nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka płuc

Badania wykazały, że używanie marihuany nie wydaje się prowadzić do znacznych zaburzeń czynności płuc
Istnieje znacznie niższe ryzyko powikłań płucnych związanych z regularnym i intensywnym paleniem marihuany w porównaniu z poważnymi konsekwencjami palenia tytoniu.

(źródło: Tashkin DP,  Effects of marijuana smoking on the lung, Ann Am Thorac Soc. 2013 Jun;10(3):239-47. doi: 10.1513/AnnalsATS.201212-127FR. Review.

PMID: 23802821 [PubMed – indexed for MEDLINE])

    7.THC może pomóc w leczeniu choroby Alzheimera

cząsteczka THC może bezpośrednio oddziaływać na patologie choroby Alzheimera
THC jest znacznie bardziej skuteczny niż donepezil i takryna, które są zatwierdzonymi  lekami stosowanymi w leczeniu choroby Alzheimera

(źródło: Eubanks LM, Rogers CJ, Beuscher AE 4th, Koob GF, Olson AJ, Dickerson TJ, Janda KD. A molecular link between the active component of marijuana and Alzheimer’s disease pathology. Mol Pharm. 2006 Nov-Dec;3(6):773-7. PMID: 17140265 [PubMed – indexed for MEDLINE])