Kwaśniewski: Popełniłem wielki błąd!

Były prezydent włączył się do pracy Światowej Komisji ds. Polityki
Narkotykowej, której celem jest depenalizacja narkomanii i rozpoczęcie
debaty o nowym podejściu do problemu.
RZECZPOSPOLITA   http://www.rp.pl/artykul/10,875370-Kwasniewski—to-moj-duzy-blad.html

GAZETA WYBORCZA  http://wyborcza.pl/1,75248,11721898,Kwasniewski__Popelnilem_blad_w_sprawie_narkotykow.html#ixzz1uvWw7lDZ
Można powiedzieć, dwie “strony”, dwie “opinie” (Wyborcza i
Rzeczpospolita) ale, co niezmiernie cieszy, jednako sensowne artykuły.