MIASTO WCIĄGA – Akcja społeczna prowadzona w toaletach Warszawskich klubów.

Już 10 warszawskich klubów przystąpiło do akcji MIASTO WCIĄGA. W toaletach tych klubów można znaleźć imitacje narkotyków – jest to pierwsza odsłona akcji społecznej Fundacji Inspiratornia.

MIASTO WCIĄGA to akcja społeczna realizowana w klubach, a konkretnie w… toaletach klubów.

– Jest to pierwsza taka akcja w Polsce. Rozlepiamy wlepki imitujące różne narkotyki – marihuanę, amfetaminę, ekstazy – na ścianach, na podłogach i na blatach umywalek. Wlepki są tej samej wielkości co prawdziwe narkotyki.- mówi Maja Ruszpel – To co przedstawiają jest niejednoznaczne, dla niektórych kontrowersyjne.
Tymczasem mają tylko zwrócić uwagę na inną informację – obok imitacji narkotyku na wlepce znajduje się adres e-mail, na który każdy może anonimowo napisać, by zasięgnąć porady profilaktycznej lub prawnej związanej z używaniem narkotyków (wlepki można zobaczyć na stronie fb akcji https://www.facebook.com/pages/Miasto-Wciąga/145862148906950

Czemu wlepki i czemu w klubach? Z badań KBPN i Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych wynika, że największą grupą osób używających narkotyków są osoby młode, o wykształceniu średnim i wyższym mieszkające właśnie w dużych miastach, zaś miejscem, w którym często odbywa się przyjmowanie narkotyków są kluby nocne, gdzie spędzają wolny czas lub bawią się w weekend. Tymczasem za posiadanie każdej ilości narkotyku w Polsce grozi kara więzienia do lat 3.
– Młodzi ludzie, którzy eksperymentują z narkotykami często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji. Stąd, nie mają świadomości, że przy tak restrykcyjnym prawie jakie mamy, typowy przestępca narkotykowy w Polsce to nie diler (bo jego trudniej złapać), ale właśnie uczestnik zabawy, student, mężczyzna w wieku 19-27 lat, złapany z małą ilością marihuany w weekend wieczorem w parku lub pod klubem muzycznym. – mówi Agnieszka Sieniawska.
Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, za posiadanie niewielkiej ilości substancji psychoaktywnych na własny użytek karę więzienia w zawieszeniu orzeka się wobec 9 tys. osób rocznie, a wyroki bezwzględnego pozbawienia wolności wobec 500 osób rocznie. Tymczasem w wielu europejskich państwach – wzmacniając jednocześnie działania profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne – dopuszczono możliwość nie karania za posiadanie małych ilości na własny użytek, przesuwając w ten sposób problem uzależnienia od narkotyków z prawa karnego na obszar zdrowia publicznego. Polska nadal świeci niechlubnym przykładem prawa, które nie tylko łamie życiorysy, ale i wymusza ukrywanie przez wielu ludzi problemu jaki mają z narkotykami.
-Narkotyki to w naszym społeczeństwie temat zmitologizowany, obrośnięty lękami i stereotypami. – mówi Maja Ruszpel – Ludzie się boją, wstydzą mówić, że „biorą” albo, że są uzależnieni. Nie szukają pomocy, bo boją się konsekwencji ujawnienia prawdy. Te kluby, które zechciały przystąpić do akcji wiedzą, że nie ma sensu udawanie, że problemu nie ma, chcą pomóc swoim klientom. Dzięki temu możemy być bliżej tych osób, które potrzebują pomocy lub po prostu porady.

W ramach projektu MIASTO WCIĄGA udzielane są bowiem nie tylko nieodpłatne porady świadczone na rzecz osób, które mają problemy prawne z powodu posiadania małych ilości narkotyków, ale i porady profilaktyczne. Przez cały okres akcji (luty-czerwiec 2013) trwają dyżury prowadzone zarówno anonimowo, online, jak i na miejscu, w klubie. Każdy zainteresowany może napisać na adres miastowciaga@gmail.com

Celem akcji jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji ich używania i nadużywania – tak zdrowotnych jak i karnych – wśród ludzi mieszkających w Warszawie. Partnerami akcji są: Bazar, Huśtawka, Ferment, Czysta Ojczysta, Jerozolima, Miasto, Remont, Black Sheep. MIASTO WCIĄGA obejmie docelowo swoimi działaniami 40 klubów w Warszawie.

Fundacja Inspiratornia realizuje akcje w przestrzeni miejskiej. Pierwszą z nich był mural “Leczyć zamiast karać”; kolejną instalacja “Uwaga!Grozi karą więzienia do lat 3!”
MURAL LECZYĆ ZAMIAST KARAĆ
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,8061474,Muralem_walcza_o_zmiane_surowego_prawa_narkotykowego.html
INSTALACJA “UWAGA! GROZI KARĄ WIĘZIENIA DO LAT 3!”
http://www.narkopolityka.pl/opinie/192-uwaga-grozi-wiezieniem-do-lat-trzech.html

Projekt jest finansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Więcej informacji
Maja Ruszpel

Fundacja Inspiratornia
606 662 355
Maja.ruszpel@gazeta.pl