New Harm Reduction International e-tool

W 2014 r. International Harm Reduction Association (obecnie Harm Reduction International) ogłosiło rozpoczęcie “Global State of Harm Reduction”, interaktywnego e-narzędzia.

Jest to interaktywna, przyjazna użytkownikowi mapa zasobów internetowych zawierający najnowsze informacje na temat polityki redukcji szkód i programów HR na całym świecie. E-narzędzie opiera się na najnowszych badań HRI, które przedstawi jako coś w rodzaju swoistego podręcznika do obecnego stanu światowej redukcji szkód, dzięki czemu dane z naszego „“Global State of Harm Reduction”,  będą szerzej i łatwiej dostępne niż kiedykolwiek przedtem.

E-narzędzie wykorzystuje dostępne tabele i mapy, a także linki do dalszych informacji, oczywiście jeśli są dostępne. Jest również wyposażone w szeroką gamę narzędzi, które umożliwiają użytkownikom tworzenie i dostosowywanie własnych interaktywnych map przy użyciu wizualizacji, w tym mapy, wykresy słupkowe, wykresy liniowe i wykresy rozrzutu, można animować zmiany w czasie, dostosować kolory i zakresy wartości i eksportu mapy do wykorzystania w innych aplikacjach lub publikacjach.

Zachęcamy do zapoznania się z e-narzędziem i dzielenia się informacjami o nim z innymi
E-narzędzie jest dostępne na stronie głównej IHRA pod adresem www.ihra.net

link bezpośredni –  http://www.ihra.net/global-state-of-harm-reduction