WYWIADY Z EDUARDO VERGARA – szefem Asuntos del Sur