Zapraszamy do oglądania dwóch nowych filmów HCLU

Organizacja Hungarian Civil Liberties Union opublikowała dwa nowe filmy video. Pierwszy jest krótką relacją z Kampanii Counting the Costs, zaś drugi przedstawia dłuższą relację z wydarzeń organizowanych z okazji Światowego Dnia Solidarności z Osobami Uzależnionymi od Narkotyków w krajach partycypujących w projekcie European Drug Policy Initiative.

Link do filmów:  http://drogriporter.hu/en/ctcevents

W filmie znajdują się fragmenty filmu zrealizowanego w porozumieniu między HCLU oraz Polską Siecią Polityki Narkotykowej.
Link do filmu przedstawiającego relacje z Polski: http://www.youtube.com/watch?v=dUPXumQVDRw