Zapraszamy na Konferencję : Technologie przyjemności – kultura substancji psychoaktywnych

Technologie przyjemności – Kultura substancji psychoaktywnych

19-20 października 2012,  Kraków, ul. Grodzka 52
Instytut Socjologii UJ

Organizatorzy:
Instytut Socjologii UJ
Instytut Performatyki UJ
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne UJ
Studencka Inicjatywa Narkopolityki UJ
Koło Naukowe Medioznawców UJ
Koło Naukowe Performatyków UJ

Celem naszej konferencji będzie przeprowadzenie humanistyki przez doświadczenie substancji psychoaktywnych i poszerzenie refleksji biopolitycznej o kontekst narkotykowy.

Współczesna humanistyka niechętnie sięga po tematy związane z substancjami psychoaktywnymi, pozwalając im funkcjonować w oswojonych kontekstach polityki de/legalizacyjnej, socjologii uzależnień i dyskursu medycznego. Milczenie wokół narkotyków wybrzmiewa szczególnie głośno w polskim kontekście, gdzie politycznym wojnom narkotykowym nie towarzyszy pogłębiona refleksja kulturoznawcza. Jak udowodnił Jacques Derrida, wyparcie narkotyku poza obszar logosu stanowi jeden z fundujących gestów Platońskiej filozofii, który ukształtował współczesne myślenie o cielesności i psychoaktywności. Humanistyka tkwi więc w niejawnym uzależnieniu od narkotyków, które modelują jej aparat poznawczy, same pozostając jednak na marginesie jej zainteresowań. Celem naszego sympozjum będzie sproblematyzowanie tych związków i ujawnienie rozmaitych kontekstów, w jakich narkotyki funkcjonują we współczesnym świecie. Jeśli bowiem przyjmiemy, że pod pojęciem narkotyku kryją się nie tylko nielegalne substancje, ale także legalne używki, leki psychotropowe, „dopalacze”, rośliny psychoaktywne, digital drugs, okaże się, że substancje psychoaktywne sytuują się w samym centrum współczesnych sporów biopolitycznych. Używane w leczeniu depresji, w wojsku, a także w trakcie porodu lub w procedurach eutanazji, narkotyki stanowią potężne narzędzie regulacyjne biowładzy, obiecując jednocześnie jej przekroczenie. Zwłaszcza, że w erze designer drugs, kiedy prawne procedury dyskursywne nie są w stanie nadążyć za produkcją nowych narkotyków, mnożą się możliwości prywatnego używania substancji psychoaktywnych poza regulatywną polityką państwa.

Używanie narkotyków towarzyszy ludzkości od zawsze i jest elementem rozmaitych praktyk kulturowych, strategii tożsamościowych i polityk regulacyjnych. Wykracza więc daleko poza konteksty subkulturowe i kulturę klubową, oferując możliwość ponownego przemyślenia sprzeczności współczesnego kapitalizmu. Narkopoliyka jest tym samym nie tyle debatą polityczną na temat de/legalizacji, ale sporem biopolitycznym o kształt kultury współczesnej w ogóle. Narkotyki obiecują jeszcze jedno przekroczenie. Destabilizują one oswojone opozycje natura/kultura, ludzkie/nieludzkie, naturalne/syntetyczne, ciało/umysł, oferując wyjście poza tradycyjną, antropocentryczną humanistykę. Narkotykowy posthumanizm nie jest dziś już wyłącznie domeną popularnego kina, ale propozycją filozoficzną, która oferuje przemyślenie współczesnych debat, skoncentrowanych wokół podmiotowości, ciała i polityki z nowej perspektywy, w której refleksja humanistyczna spotyka się z dyskursami neurobiologii i psychofarmakologii.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych reprezentujących różne dyscypliny naukowe: prawo, kulturoznawstwo, filologię, historię sztuki, medioznawstwo, filmoznawstwo, filozofię, etykę, socjologię, psychologię, politologię, medycynę, antropologię, gender studies i inne.

Dyskusji chcielibyśmy poddać następujące zagadnienia:

narkotyki wobec sztuki – literatura, kino, muzyka… – inspiracje, reprezentacje, użycia
substancje psychoaktywne a filozofia – Derrida, Deleuze, Foucault, Benjamin, Freud, Lacan, Latour i in.
psychoaktywność wobec prawnych i filozoficznych koncepcji sprawczości
doświadczenie narkotykowe w refleksji antropologicznej
kulturowa historia roślin psychoaktywnych
substancje psychoaktywne a audiowizualność
narkotyki w kulturze popularnej – negocjacje dominującego porządku symbolicznego
narkotyki, płeć i seksualność – polityki tożsamości wokół substancji psychoaktywnych
narkotyki a postkolonializm i race studies – orientalizacja dyskursu narkotykowego
narkotyki a subkultury, kultura klubowa i muzyka pop
narkotyki w kulturze partycypacji – fandomy, fora internetowe, nowe techniki organizacji i produkcji wiedzy
designer drugs/research chemicals i kultura nowych narkotyków
substancje psychoaktywne a projekty inżynierii społecznej (np. EcstasyData)
media chemiczne/media biologiczne – narkotyki jako technologie medialne
doświadczenie psychoaktywności w grach komputerowych
biopolityki psychoaktywności – narkotyki jako narzędzia zarządzania życiem społecznym
narkotyki w perspektywie neurobiologii i psychofarmakologii
programy i polityki redukcji szkód
wojny narkotykowe i dyskurs „paniki moralnej”
nowe perspektywy polityki narkotykowej w Polsce i na świecie
dekstrometorfan, benzydamina, dimenhydrynat, kodeina… – pozamedyczne użycie leków psychotropowych
terapia uzależnień- co oprócz leczenia stacjonarnego i substytucji?

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie abstraktów referatów wraz z danymi osobowymi i nazwą reprezentowanej instytucji do dnia 30 sierpnia 2012 r. na adres: technologie.przyjemnosci@gmail.com.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń. Nie pobieramy opłaty konferencyjnej.

Planujemy wydanie monografii zbiorowej.

Rada Naukowa:
prof. dr hab. Ryszard Krajewski
prof. dr hab. Jerzy Vetulani
dr Mateusz Borowski
dr Anna Nacher
dr Mateusz Klinowski

 

Projekt konferencji:  mgr Michał Gulik

Komitet Organizacyjny: Maciej Stola, Jakub Mihilewicz, Aleksander Małecki, Justyna Stasiowska, Aleksandra Grunt-Mejer, Michał Goławski, Filip Kinczyk

Zapraszamy na naszą stronę na fejsbuku: https://www.facebook.com/pages/Technologie-przyjemno%C5%9Bci/400800753303471
i oficjalne wydarzenie: http://www.facebook.com/events/177759212355037/