Badanie na temat działań realizowanych na rzecz osób żyjących z HIV/ AIDS

Społeczny Komitet ds. AIDS prowadzi obecnie badanie na temat działań na rzecz osób żyjących z HIV/ AIDS (oferty pozamedycznej kierowanej do tej grupy pacjentów) oraz ich potrzeb i oczekiwań w obszarze wsparcia pozamedycznego.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o publikację na stronie internetowej Państwa organizacji oraz Fanpage’u na portalu Facebook informacji o realizowanym przez Społeczny Komitet ds. AIDS projekcie oraz o umieszczenie adresu internetowego (www.BadanieNaPlus.pl), pod którym znajduje się ankieta skierowana do osób żyjących z HIV/ AIDS.
W załączeniu przesyłamy projekt graficzny plakatu (do wykorzystania) oraz kwestionariusz ankiety w wersji „papierowej”.  Jeżeli Państwa organizacja ma bezpośredni kontakt z osobami żyjącymi z HIV/ AIDS, które w większym stopniu byłyby skłonne wypełnić ankietę na papierze niż on-line prosimy o informację – wyślemy wydrukowane kwestionariusze.
Projekt Społeczny audyt przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS w Polsce w latach 2013-2014 zakłada  przeprowadzenie audytu społecznego (monitoringu) instytucji publicznych (urzędy, stacje sanitarno – epidemiologiczne) zobowiązanych do realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012 -2016 (w latach 2013-2014). Planujemy również przeprowadzenie badań opinii różnych grup związanych z problematyką HIV/AIDS (osoby żyjące z HIV, lekarze, organizacje pozarządowe) na temat profilaktyki oraz oferty pozamedycznej kierowanej do osób żyjących z HIV. Zwieńczeniem działań będzie stworzenie Raportu z audytu i badań oraz rekomendacji umożliwiających wpłynięcie, podczas konsultacji społecznych organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, na kształt kolejnego Krajowego Programu.
Będziemy wdzięczni za udzielenie informacji zwrotnej.
Z poważaniem,
Maciej Nazarewicz
Społeczny Komitet ds. AIDS
rzecznik prasowy
#:  530 – 33 – 45 – 77
@: maciej.nazarewicz@skaids.org
—————————–
ul. Chmielna 4 / 11
00-020 Warszawa
NIP: 5211255449

kwestionariusz_ankiety_dla_plwh.doc

.

“>plakat do pobrania