KONKURS – POLITYKA NARKOTYKOWA

Trwa II edycja konkursu POKAŻ LUDZKĄ TWARZ POLITYKI NARKOTYKOWEJ.  Do udziału zaproszeni są dziennikarze prasowi, telewizyjni, internetowi i radiowi. Na laureatów czekają nagrody finansowe i wyjazd na European Harm Reduction Conference w Szwajcarii!

Tematem konkursu jest polityka narkotykowa, a w szczególności:

  • 1. skutki społeczne obowiązującego aktualnie prawa narkotykowego w Polsce i na świecie,
  • 2. przeciwdziałanie stygmatyzacji społecznej osób używających narkotyków,
  • 3. rzetelne informowanie o działaniu substancji psychoaktywnych,
  • 4. rzetelne informowanie o sposobach przeciwdziałania narkomanii poprzez, wykorzystanie wszystkich osiągnięć współczesnej medycyny oraz polityk narkotykowych innych państw.

Pierwsza edycja konkursu ogłoszona w marcu 2013 roku spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska dziennikarskiego.  Ze wszystkich nadesłanych prac Jury wyróżniło aż 5 – a laureaci otrzymali stypendia oraz nagrody w postaci wyjazdów na międzynarodowe konferencje poświęcone polityce narkotykowej: International Drug Policy Reform Conference w Denver (USA) i Harm Reduction International Conference w Wilnie (Litwa).

– Po sukcesie I edycji konkursu zdecydowaliśmy się na jego kontynuację. Poza tym, w naszym kraju nadal obowiązuje jedno z najbardziej restrykcyjnych praw narkotykowych w Europie. Konkurs jest więc dobrym pretekstem do dialogu na temat konsekwencji tego restrykcyjnego prawa, którymi są – choćby – kryminalizacja młodych ludzi czy kryminalizacja osób uzależnionych – mówi Kasia Malinowska – Sempruch z Global Drug Policy program OSF. Głównym celem naszej inicjatywy jest rozwój racjonalnej, merytorycznej, opartej na dowodach naukowych debaty w mediach na temat nielegalnych substancji psychoaktywnych w społeczeństwie-.

Do konkursu można nadsyłać prace (artykuły, wywiady, materiały publicystyczne, reportaże), które powstaną w okresie od 10 maja 2013 do 10 marca 2014.

Oceni je jury, w którym zasiadają laureaci I edycji: Aleksandra Pawlicka „Newsweek”, Dariusz Szreter „Dziennik Bałtycki”, Przemek Hirniak portal „Narkopolityka”, Agnieszka Lichnerowicz „TOKFM” i Jacek Żakowski – Przewodniczący Jury.

Wzięłam udział w konkursie, ponieważ konkursy dają szansę na nagłośnienie tekstu, a tym samym problemu. – mówi Aleksandra Pawlicka z „Newsweeka”, laureatka I nagrody poprzedniej edycji konkursu – Nagrodzony tekst staje się tematem do rozmowy, „podkładką”, dla osób, które mają szansę zmienić coś w polskiej polityce narkotykowej” – dodaje.

W ostatnich latach światowa dyskusja nad zmianą paradygmatów narkotykowych nabiera tempa. – kontynuuje Agnieszka Lichnerowicz, dziennikarka TOKFM, także wyróżniona w I edycji konkursu. – Coraz dotkliwiej oczywiste jest, że wojna została przegrana. Polacy też będą musieli się do tego odnieść, (choć długo jeszcze mogą zamykać oczy). Zmiany prawne i instytucjonalne są konieczne. Opowieść o narkotykach to opowieść bardzo polityczna. Dla dziennikarza to fascynujący temat.

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Global Drug Policy program.

Partnerami konkursu są Polska Sieć Polityki Narkotykowej i Collegium Civitas. Patronat nad nim objął magazyn Press.

Regulamin i kartę zgłoszeniową można  pobrać pod adresem:

Formularz zgłoszeniowy konkursu.doc

Regulamin.pdf

więcej informacji

Maja Ruszpel

Sekretarz konkursu

maja.ruszpel@gazeta.pl

+ 48 515 665 815

Global Drug Policy program