Narkotykowe szlaki

Przez dziesięciolecia komunizmu, Polska była krajem oddzielonym żelazną kurtyną od światowego handlu narkotykami. Substancje, takie jak kokaina czy ecstasy pozostawały poza zasięgiem polskich użytkowników, osoby uzależnione produkowały tzw. „ kompot” na własne potrzeby, ewentualnie handlując nim w wąskim gronie znajomych, a mafia narkotykowa nie miała po co istnieć. Otwarcie granic po upadku poprzedniego systemu poskutkowało pojawieniem się na polskim rynku nowych, nieznanych dotąd substancji  oraz większą dostępnością tych dotychczas mało popularnych.

Obecnie Polska jest krajem, przez który przebiega wiele szlaków przemytu narkotyków. Nielegalne substancje transportowane są ze wschodu na zachód Europy, a te wyprodukowane u nas ( przede wszystkim amfetamina oraz ecstasy) przewożone są bezpośrednio do Europy zachodniej. To jaką metodą oraz którędy dany narkotyk jest przemycany zależy przede wszystkim od jego rodzaju oraz kraju pochodzenia substancji. Kokaina z Ameryki Południowej ( głównie  Kolumbii, Chile i Peru) trafia do nas drogą morską oraz lotniczą, podobnie jak marihuana oraz haszysz pochodzące z Maroka. Marokańskie przetwory konopi stanowią zdecydowaną większość na rynku europejskim, pozostała cześć pochodzi z krajów południowo-azjatyckich, skąd transportowane są również drogą lądową. Cześć dostępnej w Polscy marihuany pochodzi też z Holandii, skąd sprowadzana jest przez terytorium Niemiec.

 

.

“>http://www.narkotyk.co/img/kokaina-p.jpg

 

Ilustracja 1 Szlaki przemytu kokainy

http://www.narkotyk.co/img/marihuana-p.jpg

Ilustracja 2 Szlaki przemytu marihuany i haszyszu.

 

Heroina, którą można kupić w Polsce zazwyczaj pochodzi z Afganistanu i trafia do nas  „szlakiem bałkańskim” czyli poprzez Turcję, Bułgarię, Rumunię  i Węgry lub przez kraje byłego ZSSR. Szlak bałkański jest też drogą przemytu dla heroiny pochodzącej z krajów tzw. złotego trójkąta, czyli obszaru położonego na górzystych terenach Birmy, Laosu, Wietnamu i Tajlandii. Większe ilości heroiny transportowane są drogą lądową, mniejsze- lotniczą. [1] Narkotyki chowa się zwykle w najróżniejszych towarach przewożonych na eksport- meblach, urządzeniach elektrycznych, kosmetykach.

 

http://www.narkotyk.co/img/heroina-p.jpg

Ilustracja 3 Szlaki przemytu heroiny.[2]

 

Polska, obok Holandii, Belgii, Litwy i Estonii, jest jednym z czołowych producentów amfetaminy w Europie.[3]  Niemożliwe jest  określenie rzeczywistej liczby laboratoriów amfetaminy znajdujących się na terenie naszego kraju.  Z dostępnych danych wiemy jedynie, że w latach 1995- 2008 zlikwidowane zostało 171 laboratoriów w tym, w 2008  roku jedno produkujące metaamfetaminę, narkotyk dotychczas bardzo trudno dostępny w Polsce i produkowany przede wszystkim w Czechach oraz na Słowacji.[4] Amfetamina wytworzona w Polsce trafia do Niemiec, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA oraz Australii. Znaczna część wyprodukowanej amfetaminy jest też przeznaczona na rodzimy rynek. Innym syntetycznym narkotykiem produkowanym w Polsce jest ecstasy, które trafia przede wszystkim do Belgii i Holandii[5].

Sprawa przemytu narkotyków regulowana jest przez artykuł 55 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z nim osoba wywożąca lub przewożąca nielegalne substancje za granicę podlega karze do 5 lat pozbawienia wolności. Dane na temat rodzaju oraz ilości narkotyków konfiskowanych na granicy są trudne do przeanalizowania ponieważ zajmuje się tym kilka podmiotów ( Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) i nie mają one jeszcze wspólnego systemu  zbierania i opracowywania danych. Polska uczestniczy jednak w międzynarodowych programach zwalczania przestępczości zorganizowanej, takich jak np CeCLAD-M dotyczący zwalczania przemytu w rejonie Morza Śródziemnego.[6]

 


[1] A.Malczewski, Rynek narkotykowy w: Raport \Krajowy 2009, sytuacja narkotykowa w Polsce

[2] Wszystkie 3 ilustracje pochodzą ze strony: www.narkotyk.co

[3]  United Nations Office on Drug and Crime, Drugs and crime trends In Europe and beyond, 2004

[4] A.Malczewski, Przestępczość narkotykowa oraz nielegalny rynek narkotyków cz II na www.narkomania.org.pl

[5]   Country overview: Poland, Drug market and drug law offences na http://www.emcdda.europa.eu

[6] A.Malczewski, Przestępczość narkotykowa oraz nielegalny rynek narkotyków cz II na www.narkomania.org.pl