PSPN i JUMP93 popierają realizatorów kampanii “Seks w moim mieście”

Polska Sieć Polityki Narkotykowej i Stowarzyszenie JUMP’93 wyrażają sprzeciw wobec decyzji Ministerstwa Zdrowia i jego agendy  Krajowego Centrum ds. AIDS,  dotyczącej nakazu  natychmiastowego zamknięcia portalu internetowego „Seks w moim mieście”  oraz zerwanie umowy w trybie natychmiastowym z organizacjami pozarządowymi realizującymi kampanię .
Nie zgadzamy się z tą decyzją  z powodów merytorycznych , sprzeciwiamy się także  praktyce przedmiotowego traktowania partnerów.
Jednocześnie wyrażamy solidarność z realizatorami projektu.
Poniżej, link do stanowiska Stowarzyszenia LAMBDA Warszawa:
http://www.lambdawarszawa.org/246-merytoryczne-stanowisko-w-sprawie-kampanii-seks-w-moim-miescie

Link do pisma-sprzeciwu, jakie wystosowała do Ministra Zdrowia, Kampania Przeciw Homofobii.
http://www.kph.org.pl/en/component/content/article/831-reakcja-na-zamknicie-przez-ministerstwo-zdrowia-portalu-qseks-w-moim-miecieq