Prokuratorzy z białegostoku otwarci na współpracę z organizacją pozarządową – spotkanie na temat prawa narkotykowego

Białystok to pierwsze miasto, w którym zostanie przeprowadzone specjalne i nowatorskie spotkanie z prokuratorami przygotowane przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej. Tematem spotkania jest bowiem upowszechnianie stosowania znowelizowanego Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Partnerem akcji jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Przypomnijmy, wedle nowego artykułu 62a prokurator, (ale także i sędzia) – w ściśle określonych okolicznościach – może podjąć decyzję o odstąpieniu od ścigania, osoby, która posiadała narkotyki. Warunkiem jest jednoczesne (kumulatywne) wystąpienie trzech przesłanek:

  •  pierwsza: osoba posiada niewielką ilość narkotyku,
  •  druga: narkotyk ten posiada na własny użytek,
  •  trzecia: stwierdzona zostanie niska szkodliwość społeczna czynu.

Niestety, prokuratorzy z całej Polski bardzo rzadko stosują art. 62a. Dlatego właśnie dostrzegliśmy potrzebę zorganizowania spotkań z prokuratorami. Według statystyk podanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w całym 2012 roku w Polsce odbyło się aż 18 441 spraw za posiadanie narkotyków, ale tylko 2307 spraw umorzono na tej podstawie, w tym 2145 przez prokuratorów. Biorąc pod uwagę fakt, że art. 62a został stworzony, jako narzędzie, dzięki któremu zarówno koszta postępowania miały się zmniejszyć, a polskie prawo narkotykowe stać się bardziej racjonalne i humanitarne, to niewielka ilość. Statystycznie umorzenia takie miały bowiem miejsce jedynie w 11,6% spraw.
Jednak to nie jedyny przepis, o którym będzie mowa na spotkaniu. Nowelizacja daje możliwość urzeczywistnienia zasady „leczyć a nie karać” stosowanej wobec osób uzależnionych od narkotyków!

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia w siedzibie Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe. Jest to możliwe dzięki współpracy i otwartości trzech Białostockich Prokuratur Rejonowych. W spotkaniu weźmie udział 36 prokuratorów, zaś prelegentami będą Barbara Wilamowska z Ministerstwa Sprawiedliwości, Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz prokurator Maciej Nowicki z Prokuratury Warszawa Praga-Północ, który, na co dzień stosuje nowe przepisy.

Polska Sieć Polityki Narkotykowej, która jest pomysłodawcą spotkania, chce upowszechniać dobre praktyki w zakresie stosowania nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Białystok został wybrany, jako pierwszy, a wnioski ze spotkania posłużą do wdrażania dobrych praktyk w innych miastach.