Relacja ze szkolenia w Wilnie

7 i 8 lipca w Wilnie odbyło się szkolenie dotyczące zapobieganiu przedawkowaniu opiatów wśród osób używających narkotyków (Overdose Prevention and Management training considering policy and practice), zorganizowane przez Eurasian Harm Reduction Network.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych oraz instytucji  publicznych z Rumuni, Hiszpanii, Szkocji, Estonii, Litwy oraz Polski. Jako przedstawicielka Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej  do Wilna pojechała Katarzyna Łozińska.

Podczas szkolenia były poruszane takie tematy jak: czynniki  sprzyjające przedawkowaniu opiatów, rozpoznawanie objawów przedawkowania oraz  zasady pomocy osobie poszkodowanej. Szeroko omówione było też stosowanie preparatu Naloxone, zaprezentowane zostały programy edukacyjne na jego temat, filmy, sposoby dystrybucji oraz rozwiązania prawne stosowane w różnych krajach.  Uczestnicy warsztatów  tworzyli także  wspólnie wstępne plany działań, które mogą podjąć w swoim kraju, żeby skuteczniej przeciwdziałać przedawkowaniom oraz zmniejszyć szkody wynikające z używania narkotyków. Szkolenie było doskonałą okazją do zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach, refleksji nad sytuacją panująca w Polsce oraz nad możliwościami jej zmiany. Umożliwiło też zawarcie nowych kontaktów które mogą być niezwykle pomocne podczas dalszych działań Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.