Wszystkich wrzuca się do jednego worka.

Piotr Kozak rozmawia z Jackiem Charmastem, przewodniczącym Stowarzyszenia JUMP’93 o konieczności zmian w lecznictwie skierowanym do osób uzależnionych od narkotyków oraz wprowadzenia standardów tego leczenia, o planach powołania nowej warszawskiej poradni w tym, postrehabilitacji hostelowej. – “Wszystkich wrzuca się do jednego worka.