Wywiad z Agnieszką Sieniawską w Radiu Dla Ciebie

Od dwóch lat osoby posiadające nieznaczną ilość narkotyków nie muszą być karane. Gwarantuje to nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W praktyce prawo nie jest powszechnie stosowane przez sędziów i prokuratorów. Dlaczego? – Organa ścigania mogą nie wiedzieć o jego istnieniu – stwierdziła w RDC Agnieszka Sieniawska.

Od grudnia 2011 roku prokuratura i sądy mogą umarzać sprawy osób, przy których znaleziono nieznaczną ilość narkotyków na własny użytek na podstawie art. 62 a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Statystyki z 2012 roku, które opublikowała Polska Sieć Polityki Narkotykowej pokazują, że niewiele spraw zostało umorzonych w ten sposób.

Organa ścigania mogą nie wiedzieć, że zmieniło się prawo, mówi Agnieszka Sieniawska z Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.
– Prawo zmienia się co chwilę i mamy tak dużo nowych ustaw i nowelizacji, że dla jednej osoby nadążenie za tymi zmianami prawnymi jest chyba niemożliwe. Powodem tego, że ten artykuł 62 a jeszcze nie działa, może być to, że nie wszyscy wiedzą o jego istnieniu.

Nowelizacja ustawy o o przeciwdziałaniu narkomanii najmniej rozpowszechniona jest na wschodzie kraju.

– Czarnymi punktami są Białystok i Rzeszów, gdzie w Białymstoku doszło do 16 umorzeń i 11 w Rzeszowie. Na Zachodzie dochodziło do 400 a nawet 600 umorzeń.

W związku z tym Polska Sieć Polityki Narkotykowej zdecydowała się zorganizować spotkania dla prokuratorów w Białymstoku na temat nowego prawa.

– Będziemy robić spotkanie dla 38 prokuratorów. Zaprosiliśmy Barbarę Wilamowską z Ministerstwa Sprawiedliwości, która trzymała pieczę na nowelizacją ustawy w sejmie, Piotra Kładocznego z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i prokuratora z Prokuratury Rejonowej Praga Północ, który stosuje te nowe przepisy i zgodził się opowiedzieć swoim kolegom w jaki sposób on stosuje te przepisy, dlaczego je stosuje i dlaczego uważa, że to jest słuszne.

W lutym podobne spotkanie ma odbyć się w Rzeszowie. Spotkania mają służyć nie tylko przeszkoleniu prokuratorów, ale również dowiedzeniu się dlaczego nie stosują nowego prawa.

– Może mają takie poglądy bądź wytyczne z góry, czyli na przykład prokuratura okręgowa lub prokuratura generalna, wydała takie wytyczne, żeby karać za posiadanie. Źródło >>